Bøger for knap 24 millioner kroner styrker børns adgang til litteratur

10.09.2021
I dag åbner BOGglad-puljen, som er en indsats, der skal sprede bogsamlinger ud i landets daginstitutioner, SFO’er og fritids- og klubtilbud for børn i alderen 0 til 12 år. De mange, nye bøger skal bane vejen for øget læseglæde og aktiv leg med litteratur.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Det er utroligt vigtigt, at vores børn møder litteraturen så tidligt som muligt og oplever gode stunder i bøgernes verden, når de er i vuggestuen, børnehaven, SFO’en eller fritids- og klubtilbud. Med BOGglad-puljen giver vi nu bibliotekerne og institutionerne mulighed for at skabe nye bogsamlinger til børnene dér, hvor de er, i et fællesskab med de andre børn og pædagogerne. Jeg er sikker på, at BOGglad-puljen kommer til at gavne læsekulturen og samværet omkring bøger i vores dag- og fritidstilbud. Vi skal vække børns appetit på litteratur og hjælpe dem ind i litteraturens forunderlige verden, og der spiller både bibliotekarer og pædagoger en vigtig rolle ved at skabe leg og glæde omkring børns møde med litteratur.”

Der er øremærket i alt 23,9 millioner kroner til puljen, som går til at forny bogsamlingerne i landets institutioner ved indkøb af bøger. Puljen kan søges af kommuner og biblioteker i samarbejde med én eller flere institutioner.

Digitalt informationsmøde om puljen

Vil man vil vide mere om puljen, så kan man melde sig til et digitalt informationsmøde, som finder sted den 22. september fra kl. 10.00 til 11.00.

Tilmelding til informationsmøde om BOGglad-puljen

Fakta om BOGglad-puljen

Puljemidlerne stammer fra finanslovsaftalen for 2021, hvor der er afsat 25 millioner kroner til initiativet målrettet børn i alderen 0 til 12 år. Der er frist for at søge puljen den 10. november 2021.

Som en del af BOGglad-indsatsen vil der blive udarbejdet et inspirationsmateriale målrettet det pædagogiske personale på institutionerne. Materialet skal give ideer til, hvordan man aktivt kan inddrage litteraturen som en del af børnenes hverdag.

Der er nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra blandt andet det pædagogiske, biblioteksfaglige og litterære felt, som skal bidrage til at kvalificere initiativet.

Læs mere og søg puljen  

Læs mere om initiativet og følgegruppen 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95   

Opdateret 10. september 2021