Bibliotekspenge for musik og lyd

22.03.2021
I dag modtager blandt andet komponister og musikere årets udbetaling for udlån af musik på landets biblioteker

Bibliotekspengene for musik og lyd går til skabende og udøvende kunstnere, der har cd'er, grammofonplader og andre såkaldt fysiske lydbærende materialer stående til udlån på folkebiblioteker og folkeskolernes pædagogiske læringscentre. Bibliotekspengene for musik og lyd går også til indlæsere af lydbøger og netlydbøger. 

I år er der afsat 6.249.456 kroner til bibliotekspenge for musik og lyd – fem procent af beløbet går til indlæsere af netlydbøger, som er tilgængelige via eReolen og Nota.

Puljen til fysiske udgivelser er på 5.936.983,20 kroner, og fordeles ud på i alt 2.071 personer. 

Til netlydbøger er der afsat 312.472,80 kroner, som fordeler sig ud på i alt 115 personer. 

Se liste over samtlige modtagere (pdf)

Fakta om ordningen

Bibliotekspenge for musik og lyd udbetales en gang om året via en bevilling på finansloven.

Det samlede beløb udbetales i år til i alt 2186 personer.  

Formålet er at støtte skabende og udøvende kunstnere, samt indlæsere af lydbøger, hvis værker stilles til rådighed på Danmarks folkebiblioteker og folkeskolernes pædagogiske læringscentre.

Læs mere om Bibliotekspenge for musik og lyd

Yderligere oplysninger

Specialkonsulent Anders Cato, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 73 33 96

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 22. marts 2021