Bibliotekspenge for billedkunst bliver udbetalt

15.05.2020
I dag modtager i alt 78 billedkunstnere bibliotekspenge for billedkunst. Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler alt i alt 189.567 kroner til billedkunstnere, der har værker til udlån på danske biblioteker.

78 billedkunstnere får i dag udbetalt bibliotekspenge for værker, de har til udlån på biblioteker rundt omkring i Danmark. 

Bibliotekspenge for billedkunst udbetales til billedkunstnere, hvis værker i form af original kunst, grafik og fotografier er tilgængelige for borgerne via landets biblioteker. 

Fakta om bibliotekspenge for billedkunst

Bibliotekspenge for billedkunst, det såkaldte ”rådighedsbeløb for billedkunst”, er en kulturstøtteordning målrettet billedkunstnere.

Ordningen har en årlig bevilling på finansloven, og formålet er at støtte billedkunstnere, hvis værker er til udlån på bibliotekerne. I år udbetales i alt 189.567 kroner i bibliotekspenge for billedkunst.

Se listen over modtagere af bibliotekspenge for billedkunst i 2020 (pdf)

Konsulent Jannie Zahle Nielsen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 73 33 41

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 15. maj 2020