Midlertidigt stop for motionsløbere i Frederiksberg Have

27.03.2020
Slots- og Kulturstyrelsen har i dialog med Frederiksberg Kommune og Københavns Politi besluttet at henstille til, at motionsløbere i den kommende tid ikke benytter Frederiksberg Have. I stedet henvises til Søndermarken, hvor der er mere plads til løb, leg

Motionsløbere på Frederiksberg og i København skal fra i dag springe Frederiksberg Have over og i stedet løbe en tur i Søndermarken. Sådan lyder opfordringen fra Slots- og Kulturstyrelsen, Frederiksberg Kommune og Københavns Politi. 

Det sker på baggrund af det store antal gæster i Frederiksberg Have, som skal have mulighed for at gå en tur og samtidig uden problemer kunne overholde myndighedernes anvisninger om at holde to meters afstand til hinanden. 

Slotshavechef Niels Mellergaard, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

"Vi oplever i disse tider, at rigtig mange frederiksbergere og københavnere har stor glæde af at benytte det grønne frirum, som Frederiksberg Have er. Men vi kan også konstatere, at det øgede pres her og nu ikke er foreneligt med de mange motionsløbere på de smalle stier, for vi skal alle følge myndighedernes anvisninger om at holde to meters afstand til hinanden. Derfor skal motionsløbere fra i dag benytte Søndermarken til løbeturen, hvor der er langt bredere stier og mere plads til fysisk aktivitet. For at sikre at der bliver gode forhold for både gående og motionsløbere i Søndermarken, indfører vi samtidig ensretning på løberuten, og det gælder for alle havens gæster." 

Slots- og Kulturstyrelsen har sat skilte op ved alle indgange til Frederiksberg Have, og i løbet af dagen vil havens vagter sammen med parkeringsvagter fra Frederiksberg Kommune oplyse gæsterne i haven om det nye tiltag.

Politidirektør Anne Tønnes, Københavns Politi, siger:

”Langt de fleste borgere retter sig efter myndighedernes anvisninger og holder afstand, men vi ser desværre fortsat enkelte eksempler på områder, hvor for mange mennesker er samlet for tæt, for eksempel i Frederiksberg Have. Det øger smittespredningen og skal stoppes. Det er helt afgørende, at vi alle tager et ansvar her, og derfor er min opfordring klar: Husk nu at holde afstand og søg andre steder hen, hvis I er i områder med mange mennesker.” 

På Frederiksberg Rådhus er der et stort fokus på at skabe tryghed for borgerne i de offentlige haver og parker.

Borgmester Simon Aggesen, Frederiksberg Kommune, siger:

"Jeg kan godt forstå, at frederiksbergerne har lyst til at komme ud i den friske luft og nyde parkerne i denne tid. Men det skal være på en sikker måde, hvor alle føler sig trygge, og desværre har de seneste ugers trængsel skabt utryghed. Derfor giver det god mening, at Frederiksberg Have forbeholdes dem, der går en stilfærdig tur, mens løberne fremover kan benytte Søndermarken, der dog nu bliver ensrettet.” 

Der er i dag også sat skilte op i Søndermarken, der gør opmærksom på ensretning på løberuten, så både motionsløbere og gående kan passere hinanden med passende afstand. Ensretningen på løberuten gælder for alle. 

Opfordringen til motionsløbere i Frederiksberg Have og ensretningen på løberuten i Søndermarken gælder, så længe myndighederne anbefaler, at man holder afstand til hinanden. 

Læs mere om Frederiksberg Have og Søndermarken

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook 

Yderligere oplysninger:

Slotshavechef Niels Mellergaard, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 27. marts 2020