Lokale virksomheder skal restaurere Nyborg Slot indvendigt

01.04.2020
Slots- og Kulturstyrelsen har netop fundet frem til de håndværkere og entreprenører, der skal stå for arbejdet med den anden etape af restaureringen af Nyborg Slots vestfløj "Kongefløjen". Arbejdet begynder i slutningen af april.

Der er nu – efter en tre måneder lang udvælgelsesproces – sat navn på de håndværkere og entreprenører, der har vundet udbuddet om at stå for den anden etape af den omfattende restaurering af Nyborg Slots vestfløj "Kongefløjen". 

Hvor den første etape gik på en restaureringen af den gamle borgs imponerende facade og enorme tag med håndstrøgne tegl, så koncentrer den anden etape sig om den indvendige restaurering og konservering af kongeborgen, hvor Danmarks første grundlov af 29. juli 1282 blev underskrevet og beseglet. 

Projektchef Mads Falbe-Hansen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

"Det er en utrolig spændende fase, vi går ind i, for nu går vi i gang med de mange rum fordelt over fire forskellige stokværk, hvor tre af dem kommer til at huse de udstillinger, som Østfyns Museer er i gang med at forberede. Men rummene er i sig selv den væsentligste del af fortællingen om Nyborg Slot, for historien er malet på væggene, og man finder den i hver en krog af den gamle borg. Vi er glade for, at vi kan fortsætte det gode samarbejde med en række af de lokale håndværkere, der også var med på første etape af restaureringen, og samtidig siger vi et stort velkommen til de nye håndværkere og entreprenører, der skal være med i den næste etape."  

Den anden etape kommer til at fokusere på eksempelvis etablering af nye etagedæk, nye elinstallationer i hele bygningen, solide plankegulve, nye tegl- og klinkebelagte gulve, samtlige vægge og lofter bliver restaureret, og de flotte, håndmalede mønstre på væggene bliver lagt i kyndige konservatorers hænder.   

Vinderne af udbuddet er:  

  • Murerentreprisen: Murermestre Aage Pedersen & Søn
  • Tømrerentreprisen: Dreier & Co. Nyborg A/S
  • Malerentreprisen: Fynske Farver A/S
  • VVS-entreprisen og ventilationsentreprisen: Ole Hemmingsen VVS ApS
  • El-entreprisen: Nyborg El ApS

Snedkerentreprisen er i et udbud for sig selv, og det bliver afgjort i slutningen af april måned. Snedkeropgaven vil blandt andet omfatte nye døre og en ny trappe i det sydlige hjørnetårn. 

Anden etape af restaureringen af Nyborg Slot går i gang i slutningen af april måned, og det forventes, at arbejdet er afsluttet til november 2021.

Projekt Nyborg Slot er udviklet i et samarbejde bestående af VMB Arkitekter, JAJA Architects og Cubo Arkitekter med det rådgivende ingeniørfirma Søren Jensen og landskabsarkitektvirksomheden Schønherr. Projektet er et partnerskab bestående af Nyborg Kommune, Realdania, A.P. Møller Fonden og Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med Østfyns Museer.  

Læs mere om Nyborg Slot

Projektchef Mads Falbe-Hansen, Slots- og Kulturstyrelsen, mfh@slks.dk, tlf.: 33 92 62 65

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 31. marts 2020