Dyk ned i danskernes brug af medier

26.06.2020
Danskernes mediebrug bliver stadigt mere digital, mens færre ser flow-tv. Der bliver samtidig lyttet mindre til radio og færre læser printaviser. Til gengæld er der flere og flere, der streamer, lytter til podcasts og læser nyheder online.

Det fremgår af Slots- og Kulturstyrelsens "Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2020", der udkommer i dag.

I dag udkommer Slots- og Kulturstyrelsen med "Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2020", om blandt andet danskernes tv-sening, radiolytning og digitale medieforbrug. Rapporteringen suppleres af tre nye rapporter, der belyser brugen af sociale medier, præferencer i forhold til nyheder og medievirksomheders beskæftigelse.

Rapporteringen viser, at danskernes mediebrug fortsat udvikler sig i en digital retning, mens printaviser, flow-tv og radiolytning er i tilbagegang. Tallene viser samtidig, at danskerne i høj grad har taget streaming, podcasts og online-nyheder til sig.

Enhedschef Glen Winzor, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Vi kan se, at digitaliseringen af danskernes medievaner fortsætter ufortrødent. Herudover står det klart, at de internationale aktører spiller en stadigt stigende rolle i det danske medielandskab.”

Udvalgte konklusioner fra "Rapporteringen om mediernes udvikling i Danmark 2020"

 • Mediebrugen bliver mere og mere digital
  I 2019 brugte danskerne 5 minutter mindre på tv og 3 minutter mindre på radio om dagen sammenlignet med 2018, og ugentligt var der 177.000 færre, der læste et trykt dagblad. Til gengæld besøgte 94.000 flere danskere ugentligt et digitalt nyhedssite, 3 procentpoint flere streamede audiovisuelt indhold mindst en gang om ugen, og 5 procentpoint flere lyttede til podcasts.
 • De internationale aktører tager fortsat en stigende del af annoncekronerne
  Udenlandske aktører som Google og Facebook får fortsat større andele af den danske annonceomsætning målrettet danske mediebrugere. I 2019 gik 38 procent af den samlede annonceomsætning i Danmark således til de internationale aktører mod blot 3 procent i 2007. Alene fra 2018 til 2019 er de udenlandske aktørers andel af den samlede annonceomsætning steget med 3 procentpoint.
 • Udbrud af COVID-19 har påvirket mediebranchen
  Udbruddet af COVID-19 har også påvirket mediebranchen. Da "Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2020" dækker medieåret 2019, kan konsekvenserne af COVID-19 ikke aflæses i de enkelte analyser. Derfor er en del af årets ”Overblik og perspektivering” dedikeret til at belyse, hvordan corona-pandemien umiddelbart har påvirket mediebrugen og medieaktørerne.

Læs "Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2020"

Læs ”Overblik og perspektivering 2020”

Medievirksomheders beskæftigelse, sociale medier og nyheder

Sammen med "Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2020" udgiver Slots- og Kulturstyrelsen desuden tre specialrapporter.

 • Medievirksomheders beskæftigelse
  Rapporten beskriver udviklingen i indholdsbaserede, danske medievirksomheders beskæftigelse fra 2016 til 2019. Rapporten viser blandt andet, at de analyserede medievirksomheder beskæftigede 18.298 årsværk i første halvår af 2019. Det er 831 færre end i første halvår af 2016 og 329 færre end året før i første halvår 2018.

Læs "Medievirksomheders beskæftigelse"

 • Sociale medier – brug, indhold og relationer
  Rapporten belyser danskernes brug af sociale medier – i særdeleshed brugen af Facebook – og herunder, hvor aktive brugerne er i forhold til selv at lave opslag og deres brug af messenger-funktioner.

  Rapporten viser blandt andet, at andelen af ugentlige Facebook-brugere, der selv laver opslag, er faldet fra 91 procent i 2014 til 81 procent i 2019. Til gengæld er andelen, der benytter Facebooks messenger-funktion, steget fra 75 procent til 89 procent i samme periode.

Læs "Sociale medier – brug, indhold og relationer"

 • Nyheder, baggrund og breaking news
  Rapporten belyser, hvilke medier danskerne foretrækker, hvilke de synes, informerer dem bedst, og hvilke, de synes, er mest troværdige i forhold til nyheder, baggrund og breaking news – herunder også hvilken rolle sociale medier spiller i nyhedsforbruget.

  Rapporten viser blandt andet, at flest (69 %) danskere foretrækker tv til nyheder og baggrund, og at tv bliver vurderet som det mest troværdige medie til nyheder og baggrund af 53 % af danskerne. Kun 0,5 % finder Facebook mest troværdig.

Læs "Nyheder, baggrund og breaking news"

Fakta om "Mediernes udvikling i Danmark"

Slots- og Kulturstyrelsen offentliggør løbende faktuel viden om danskernes mediebrug, mediernes indhold og mediebranchens udvikling og vilkår. Dette års rapportering er den syvende udgave af "Rapportering om mediernes udvikling i Danmark", der udkom første gang i 2014.

Som følge af udbruddet af COVID-19, der ramte det meste af verden i foråret 2020, og som førte til nedlukningen af en stor del af Danmark, er årets "Rapportering om mediernes udvikling i Danmark" udformet en anelse anderledes end tidligere år. Enkelte kapitler udkommer først senere, mens en række specialrapporter, der blev forsinket på grund af pandemien, offentliggøres sammen med årets rapportering.

"Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2020" er blevet til under rådgivning fra et eksternt redaktionspanel.

Læs mere om det eksterne redaktionspanel

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

Fuldmægtig Kristina Reseke, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 21 55 73 86
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 30. juni 2020