Kultur bygger bro mellem Manchester, Aarhus og Aalborg

18.06.2020
Manchester, Aarhus og Aalborg, som i 2019 indgik en musketér-ed om at styrke kulturudvekslingen mellem de tre byer, har netop uddelt anden og sidste runde af puljemidler til en lang række spændende kulturprojekter.

Siden 2019, hvor byerne Manchester i Storbritannien og Aarhus og Aalborg i Danmark indgik et partnerskab om et "by-til-by-projekt", er det gået stærkt med at få aktiveret byernes kulturinstitutioner, sætte gang i projekter og styrke dialogen og kulturudvekslingen mellem de tre byer på tværs af Nordsøen. 

Kulturforvaltningerne i de tre byer har arbejdet tæt sammen om at skrue op for kulturudvekslingen, og det munder nu ud i projekter, som borgere i begge lande kan glæde sig til at opleve i 2020 og 2021. 

Man kan blandt andet tage på litteraturfestival, da de tre byer er gået sammen i et projekt, der formidler unge forfatteres litteratur om unge og til unge. Der vil også blive afholdt scenekunstfestivaler, der producerer performances for byens borgere i de åbne byrum, hvor borgerne bliver inddraget i forestillingerne. Og der er givet midler til et projekt med udveksling, mentorprogrammer og workshops for unge, talentfulde producere inden for scenekunst og musik. 

Kulturminister Joy Mogensen siger:

"By-til-by-samarbejdet mellem Manchester, Aarhus og Aalborg så dagens lys bedst som Brexit skabte dønninger. I dag er det corona, der har sat sine spor. Men ingen af delene har formået at stoppe den fine dialog mellem de tre byer. Kulturudveksling over grænser - og mellem byer og mennesker - binder os sammen i et værdifællesskab, hvor vi kan styrke samtalen om kunst og kultur i byens åbne rum, på kulturinstitutioner og på festivaler. Jeg ser meget frem til at følge projekterne, som de folder sig ud de kommende år."

International direktør Nick McDowell, Arts Council England, siger:

"Manchester, Aarhus og Aalborg har i by-til-by samarbejdet en fælles ambition: At sætte kulturen på dagsordenen i deres byudvikling. Særligt i den aktuelle COVID-19-situation, vi alle befinder os i, er der brug for, at vi arbejder sammen på tværs af grænser. For Arts Council of England spiller kulturen en afgørende rolle i planerne for genopretning, og projekterne i by-til-by-samarbejdet er et synligt bevis på netop det. Offentlig investering i kultursektoren er afgørende, så vi sikrer sektorens fremtid og dermed fremtiden for vores samfund."   

Inden for temaerne "Kultur og Sundhed", "Børn og Unge" og "Byudvikling og Design" har kulturinstitutioner og partnere i fællesskab skabt nye projekter, der rækker langt ud over den konkrete satsning. Det er samarbejder, der er kommet for at blive. 

I Aarhus er der stor tilfredshed med samarbejdet, hvor man allerede nu har set en række konkrete aktiviteter og samarbejder udfolde sig, hvor der blandt andet bliver arbejdet med nye formater for børneteater, korsang på tværs af generationer og udvekslet erfaringer med talentudvikling og unges kulturproduktion.  

Rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad, Aarhus Kommune, siger:

"Det er en stor glæde, at vi har fået etableret et så godt og stærkt bånd mellem Aarhus, Aalborg og Manchester. Med opbakning fra Det Internationale Kulturpanel har vi fået skudt samarbejdet godt i gang, og vi glæder os til at fortsætte. Der er masser, vi som byer kan lære af hinanden, og jeg glæder mig over, at vores kunstnere og kulturinstitutioner allerede er i fuld gang med så mange spændende, fælles projekter."  

I Aalborg Kommune glæder man sig også over samarbejdet mellem de tre byer, der ikke har stået stille under coronakrisen. 

Rådmand for Sundhed og Kultur, Jan Nymark Thaysen, Aalborg Kommune, siger:

"Coronapandemien, som har ramt hele verden og ført til lockdowns overalt, har naturligvis også haft betydning for udbygningen af samarbejdet mellem vores tre byer, men viser også med al ønskelig tydelighed behovet for, at vi på tværs af landegrænser samarbejder og finder nye fælles løsninger – også på kulturområdet. Derfor har det også været imponerende at se den ildhu, kulturlivet har udvist for at opfinde spændende kulturelle samarbejder og opbygning af varige netværk.  Ikke alt er lykkedes på dette tidspunkt, men vi er fortsat rigtig godt på vej." 

På trods af coronakrisen med blandt andet nedlukning af landegrænser og en lang række restriktioner, så er samarbejdet mellem de tre kommuner og kulturinstitutionerne ikke blevet bremset væsentligt. Enkelte projekter som for eksempel festivaler, hvor deltagerantallet ville overskride myndighedernes begrænsninger som følge af COVID-19, bliver dog først lanceret i 2021.  

Rådmand for Kultur, Fritid og Undervisning, Luthfur Rahman, Manchester City Council, siger:

"Manchesters relationer med andre lande og byer er vigtigere i dag end på noget andet tidspunkt i vores historie. Vi navigerer i en post-Brexit-virkelighed og en tid, hvor vi skal håndtere følgerne af en verdensomspændende pandemi, og der er internationale relationer afgørende. For os er det meget værdifuldt, at vi har opbygget det her særlige partnerskab med Aalborg og Aarhus, og vi ser meget frem til at fortsætte vores samarbejde og se projekterne udfolde sig."  

By-til-by-samarbejdet er del af Det Internationale Kulturpanels kulturindsats i Storbritannien og er finansieret med et rammebeløb på 1.5 millioner kroner fra Kulturministeriet og Udenrigsministeriet. 

Der er uddelt 1 million kroner som puljemidler den 1. oktober 2019 og den 12. juni 2020. Dertil kommer støtte fra Statens Kunstfond og Arts Council England og Manchester City Council. Alle projekter bliver desuden støttet af de kulturinstitutioner, der deltager.  

Fakta om kulturindsatsen

Det overordnede formål med indsatsen i Storbritannien er en opfølgning på den fællesnordiske satsning "Nordic Matters", der fandt sted på Southbank Centre i London i 2017. 

By-til-by-samarbejdet mellem Manchester, Aarhus og Aalborg er understøttet af en formel aftale mellem Arts Council England og Slots- og Kulturstyrelsen, der er med til at facilitere og skabe rammerne for dialogen mellem de tre byer. 

Gensidighed, interesse og kvalitet er nøgleord i kultursamarbejdet, der inkluderer mange af byernes væsentligste kulturinstitutioner og kulturaktører. Med by-til-by-samarbejdet knytter byerne ikke kun forpligtende samarbejder; de inspirerer og lærer samtidig af hinanden. 

Læs mere om Det Internationale Kulturpanels kulturindsats i Storbritannien 

Læs nyheden ved lanceringen af kultursamarbejdet 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

Chefkonsulent Lene Øster, Aarhus Kommune, tlf.: 24 60 05 42, lleo@remove-this.aarhus.dk 

Kommunikationschef Michael Jaap, Aarhus Kommune, tlf.: 40 22 87 99, mija@remove-this.aarhus.dk 

Kulturchef Morten Koppelhus, Aalborg Kommune, tlf.: 25 20 41 50, morten.koppelhus@remove-this.aalborg.dk     

Pressekonsulent Anders Aaen Larsen, Aalborg Kommune, tlf.: 31 99 08 11, anders.larsen@remove-this.aalborg.dk

Presserådgiver Jane Lemon, News & Media Team, Manchester City Council, tlf.: + 44 7798 947519, j.lemon@remove-this.manchester.gov.uk   

PR- og kommunikationschef Fiona Davidson, Arts Council England, tlf.: + 44 787 2416 711, fiona.davidson@remove-this.artscouncil.org.uk

Specialkonsulent Ulla Rønberg, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 18. juni 2020