Brugerundersøgelse for museerne er klar

02.07.2020
Den nationale brugerundersøgelse på museerne er netop offentliggjort. Den viser blandt andet, at brugerne på landets museer er tilfredse, men også at der stadig er stor forskel på, hvor meget forskellige befolkningsgrupper bruger museerne.

Hvem er det, der bruger de danske museer, og hvad synes de om oplevelsen? Det svarer Den nationale brugerundersøgelse blandt andet på. Undersøgelsen er gennemført på alle landets statsstøttede museer. I år har rapporten, der blev offentliggjort i dag, et særligt afsnit med fokus på grupper med børn. 

Den Nationale Brugerundersøgelse viser - som tidligere år - at der i 2019 var flere kvinder, højtuddannede og borgere over 50 år blandt museernes brugere. Undersøgelsen viser også, at de besøgende fortsat vurderer museumsoplevelsen meget positivt (8,6 på en skala fra 1-10). 

Når man ser på de brugere, som går på museum sammen med børn, så vurderer de kerneopgaver som ”brugeroplevelsen for børn” og ”muligheden for at deltage aktivt” højere end andre museumsgæster, og grupper med børns besøg varer generelt også længere.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”De seneste tal viser, at museerne stadig har et stort uudnyttet potentiale for at komme ud til nye brugergrupper. De er gode til at få flere folk til at komme på museerne og til at gøre dem, der kommer, glade. Men målet må være, at også andre befolkningsgrupper end dem, der kommer på museerne i dag, får lyst til at gå på museum. Det er mere aktuelt end nogensinde i lyset af situationen med Corona, hvor mange museer bliver udfordret på at tiltrække besøgende. Med aftalen om den nye sommerpakke giver vi også et nyt publikum muligheden for at få gode kulturelle oplevelser til halv pris.” 

Baggrund

Den nationale brugerundersøgelse viser blandt andet brugernes tilfredshed med museumsoplevelsen på forskellige parametre, og hvad de bruger tiden på, mens de er der. Undersøgelsen viser samtidig, at der er forskellige motivationer for at gå på museum. 

Brugernes motivation er i høj grad afhængig af den sammenhæng, de besøger museet i. Det er for eksempel forskelligt, om man besøger et museum, som en del af en udflugt for en børnefamilie, eller om man er på date på museet. Fælles for de fleste brugere er dog, at de er sammen med andre. Kun 8 procent af de besøgende går på museum alene.

Fakta om brugerundersøgelsen

Siden 2009 har danske museer samarbejdet om at indsamle viden om, hvem der bruger de danske museer, hvad der motiverer brugerne til at besøge museerne, og hvordan brugerne vurderer deres museumsoplevelser. 

Undersøgelsen, der baserer sig på besvarelser fra næsten 35.000 besøgende, er et redskab for museerne, så de blandt andet kan arbejde med at nå et endnu bredere publikum og nye målgrupper. I år indeholder publikationen desuden fire refleksioner over resultaterne for de grupper, der besøger museerne med børn. 

Den nationale brugerundersøgelse er udviklet af Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med repræsentanter fra museerne. 

Læs Den nationale brugerundersøgelse (pdf)

Læs brugerundersøgelser fra tidligere år

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

Chefkonsulent Berit Fruelund Kjærside, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 02. juli 2020