Danske slotsruiner kommer til at stråle igen

24.02.2020
Slots- og Kulturstyrelsen er lige nu i gang med at restaurere en række ruiner rundt omkring i landet. Arbejdet sker, for at ruinerne kan bevares for eftertiden, så også kommende generationer kan få glæde af dem.

Selvom ruiner i sagens natur er – ja ruiner, er det vigtigt at sikre dem mod forfald og vedligeholde dem, så de ikke er i fare for at styrte sammen eller gå til grunde. 

Lige nu er Slots- og Kulturstyrelsen - takket være en ekstrabevilling - i fuld gang med at istandsætte udvalgte ruiner rundt omkring i landet. 

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Slotsruiner er en vigtig del af vores fælles historie om Danmark. De rummer fortællinger om, hvordan vi har levet sammen og indrettet os som samfund gennem tusindvis af år. Den historie må ikke forfalde eller gå tabt. Vi sikrer ruinerne, så fremtidige generationer også med egne øjne kan blive en del af vores fælles historie.”  

I alt 12 ruiner er udvalgt til at blive restaureret på baggrund af behovet for istandsættelse. Det drejer sig om:

Kalundborg Slotsruin, Præstegadehuset i Kalundborg, Stubber Klosterruin, Trøjborg Slotsruin, Vridsløse Kirkeruin, Søborg Slot, Vitskøl Klosterruin, Knuthenborg, Vilhemsborg, Asserbo Slotsruin, Antvortskov Klosterruin samt Gamleborg på Bornholm. 

De konkrete arbejder afhænger af den enkelte ruins tilstand og behov for istandsættelse.  

Fakta om ruiner

I Danmark er der registeret cirka 1200 monumenter fra historisk tid, som dækker over blandt andet ruiner, helligkilder og voldsteder. Monumenterne er alle en del af den danske kulturarv og historie. 

Siden 1983 er der gennemført grundige undersøgelser af fortidsminders og ruiners tilstand i Danmark, og der er afsat en fast bevilling på 1,4 millioner kroner årligt til den løbende drift og vedligeholdelse af ruiner og monumenter, som bliver administreret og udført af Slots- og Kulturstyrelsen.  

I 2019 blev der afsat en ekstrabevilling på 8,7 millioner kroner på det kulturelle udlodningsaktstykke til arbejdet med restaurering af ruiner. 

Læs mere om arbejdet med ruiner 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

Enhedschef Jens Borsholt, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95  

Opdateret 21. februar 2020