Rapport om Statens Kunstfonds tilskudsforvaltning

13.09.2019
Rigsrevisionen har i dag offentliggjort sin beretning om undersøgelse af Statens Kunstfonds tilskudsforvaltning.

Konklusionerne i rapporten peger på, at der er områder, hvor tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond ikke er tilrettelagt tilstrækkeligt hensigtsmæssigt.

Direktør Jesper Hermansen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Det er vores absolutte fokus at have en korrekt og transparent tilskudsforvaltning, og derfor tager vi Rigsrevisionens beretning alvorligt. Slots- og Kulturstyrelsen vil følge op på samtlige kritikpunkter og anbefalinger i Rigsrevisionens beretning med henblik på at forbedre tilskudsforvaltningen og sekretariatsbetjeningen af Statens Kunstfond.” 

Opfølgningsarbejde i gang

Slots- og Kulturstyrelsen, der fungerer som sekretariat for Statens Kunstfond, har sat en række initiativer i gang i en detaljeret opfølgningsplan med milepæle, tidsplan og deadlines for at forbedre områder inden for tilskudsadministration og sekretariatsbetjening. 

Opfølgningsplanen omfatter en systematisk indsats på alle områder, hvor Rigsrevisionen har givet kritik eller er kommet med anbefalinger. Opfølgningsplanen forventes at være færdig inden for en måned. 

Det er Slots- og Kulturstyrelsens vurdering, at samtlige indsatser vil kunne blive gennemført inden udgangen af 2020. 

Læs Rigsrevisionens beretning 

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 13. september 2019