Rådgiver er fundet til restaurering af Hofteatret

01.03.2019
Rambøll Danmark A/S er valgt blandt 5 rådgivertilbud som totalrådgiver på restaurering af Hofteatret ved Ridebaneanlægget på Christiansborg Slot. Arbejdet forventes at gå i gang i slutningen af 2020 og løber frem til 2022.

Det 250 år gamle Hofteater, der er en del af det første Christiansborg Slot, skal istandsættes og restaureres. Slots- og Kulturstyrelsen er bygherre på restaureringsprojektet og Rambøll Danmark A/S med underrådgivere Arkitekter Mali & Lalanda A/S og Lundquist Tegnestue ApS er valgt til rådgivningsarbejdet.

Restaureringen af Hofteatret er en del af projektet Hofteatret – restaurering og formidling, der skal sikre Hofteatret for fremtidens generationer og styrke Teatermuseet i Hofteatret, så det også fremover vil kunne tiltrække mange besøgende hvert år.

Enhedschef fra Center for Restaurering og Projektering Annette Straagaard, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

"Vinderteamet har vist, at de forstår Hofteatrets enestående rum og stemning i samspil med Teatermuseet i Hofteatrets virke som moderne museum og kulturelt mødested. Restaureringen af Hofteatret er et godt eksempel på de både spændende og udfordrende opgaver Slots- og Kulturstyrelsen har stor erfaring med – nemlig at vi bevarer vores fælles enestående kulturarv gennem velovervejet restaurering, samtidig med at vi forbedrer rammerne for anvendelsen og formidlingen. Vores mål er, at kulturarven skal give mening for danskerne - både nu og i fremtiden." 

Teatermuseet lukker midlertidigt i 2020

Fra slutningen 2020 vil Teatermuseet i Hofteatret blive lukket helt ned, mens restaureringsprojektet foregår. Teatermuseet i Hofteatret vil indtil da have åbent som hidtil med adgang til udstillinger, arrangementer og andre aktiviteter. Der vil i lukkeperioden være aktiviteter uden for huset.

Som en del af den gennemgribende restaurering vil der ske en modernisering af Hofteatrets tekniske installationer, brandforhold, adgangsforhold og besøgsfaciliteter, og der vil blive skabt bedre muligheder for Teatermuseets udstillinger og formidlingsvirksomhed. 

Foruden restaureringsarbejdet gennemføres også et udbud på udstillingsdelen på Hofteateret.  Dette har Teatermuseet som bygherre, og der forventes offentliggjort en vinder i midten af maj 2019.

Fakta om Hofteateret

Hofteatret ligger ved Christiansborg Ridebane - lige op ad Christiansborg Slot. Teatret er 250 år gammelt og hører til den del af det første Christiansborg Slot, der ikke gik tabt ved den store brand i 1794. Siden 1922 har Teatermuseet haft til huse i Hofteatret. 

Restaurerings- og udstillingsprojektet sker på baggrund af donationer fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Læs mere om projektet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Læs mere om projektet på Hofteatrets hjemmeside

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook 

Yderligere oplysninger:

Enhedschef Annette Straagaard, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Direktør Peter Christensen Teilmann, Teatermuseet i Hofteatret, tlf.: 61 67 70 81

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon, tlf.: 22 61 19 96

 

Opdateret 17. januar 2020