Radio- og tv-nævnet udskyder beslutning om tildeling af FM4-tilladelse

27.06.2019
Radio- og tv-nævnet har på et møde torsdag den 27. juni besluttet at udskyde sin stillingtagen vedrørende tildeling af sendetilladelse til den fjerde FM radiokanal.

Fungerende formand for Radio- og tv-nævnet, Anne Kristine Axelsson, siger:

”Det fremgår af det politiske forståelsespapir udarbejdet af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, at der efter folketingsvalget ikke længere er et flertal bag medieaftalen, som danner grundlaget for udbuddet af radiokanalen. Det fremgår også, at regeringen vil gøre status på implementeringen af aftalen og indbyde til politiske drøftelser. Nævnet vurderer derfor, at det vil være mest rigtigt at udskyde beslutningen. Vi vil følge den politiske situation tæt.”

Radio- og tv-nævnet har været i dialog med Kulturministeriet og Justitsministeriet om spørgsmålet, og det er vurderingen, at der er en saglig grund til at udskyde beslutningen, indtil den nye regering har haft mulighed for at tage stilling til, om udbuddet af radiokanalen skal gennemføres på det foreliggende grundlag.

Vurderingen skal særligt ses i lyset af, at det ville kunne påføre statskassen et ikke-ubetydeligt økonomisk tab, hvis en ny regering eksempelvis måtte beslutte at tilbagekalde en allerede udstedt tilladelse til at drive den fjerde FM radiokanal.

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 08. marts 2022