Mediebranchen taber tre procent af omsætningen

26.03.2019
Omsætningen i den danske mediebranche faldt med tre procent fra 2016 til 2017, og det gik særligt ud over skrevne medier som for eksempel dagblade, lokalaviser, magasiner og ugeblade. Det viser tal fra Slots- og Kulturstyrelsens nye analyse ”Mediebranchen

Mens den danske økonomi samlet set har oplevet fremgang de senere år, så faldt mediebranchens omsætning fra 2016 til 2017. 

I 2016 var omsætningen i mediebranchen 29.322 millioner kroner, mens den i 2017 var faldet til 28.519 millioner kroner. Det svarer til et fald på 3 procent. I samme periode faldt beskæftigelsen i branchen fra 18.926 årsværk til 18.589 årsværk, hvilket svarer til et fald på 2 procent. 

Tallene fremgår af en ny analyse, ”Mediebranchens omsætning og beskæftigelse”, som Slots- og Kulturstyrelsen offentliggør i dag. 

Særligt brancherne ”Skrevne nyheds- og aktualitetsmedier”, der rummer blandt andet dagblade og lokalaviser, og ”Magasiner og ugeblade” gik tilbage og tabte henholdsvis 6 procent og 5 procent af omsætningen i 2017. 

Branchen ”Tv og streaming” gik også tilbage og tabte 4 procent af omsætningen i 2017, mens andre brancher som for eksempel ”Forlag” og ”Radio” havde fremgang. 

Specialkonsulent Anders Sebastian Kauffeldt, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Det er tydeligt, at danskernes medievaner ændrer sig med hastige skridt. Vi fortsætter med at læse færre trykte aviser, og flere og flere af os benytter udenlandske streamingtjenester som for eksempel Netflix og Amazon Prime frem for at se flow-tv på de traditionelle tv-kanaler. Den udvikling rammer i høj grad mediebranchen, som samlet set tabte 3 procent af omsætningen i 2017. Værst gik det ud over nyheds- og aktualitetsmedier som for eksempel dagblade og lokalaviser, der tegner sig for en tilbagegang på 6 procent.” 

Slots- og Kulturstyrelsens analyse, der er en del af styrelsens ”Rapportering om Mediernes udvikling i Danmark,” kortlægger omsætningen og beskæftigelsen hos indholdsbaserede virksomheder, som omfatter virksomheder, der producerer indhold eller sammensætter programflader til tv eller radio. 

Analysen dækker brancherne ”Tv og streaming”, ”Skrevne nyheds- og aktualitetsmedier”, ”Forlag”, ”Magasiner og ugeblade”, ”Filmproducenter”, ”Tv-producenter”, ”Radio” og ”Pladeselskaber”.      

Læs analysen ”Mediebranchens omsætning og beskæftigelse” 

Udpluk fra analysen ”Mediebranchens omsætning og beskæftigelse” 

  • Få store danske og udenlandske koncerner sidder på omsætningen 
    Ser man på mediebranchens samlede omsætning på 28.519 millioner kroner i 2017, så stod store, kommercielle danskejede koncerner som for eksempel JP/Politikens Hus og Egmont, der hver for sig har en samlet omsætning på over 1 milliard kroner, for i alt 32 procent af den samlede omsætning i mediebranchen.

    Udenlandske koncerner som Bonnier (Sverige), NENT (Sverige) og Banijay Group (Frankrig) tegnede sig for yderligere 28 procent af omsætningen i 2017. Medregnes virksomheder ejet af mellemstore, kommercielle, danskejede koncerner med en samlet omsætning på mellem 0,4 til 1 milliard kroner, stod de tre kategorier for i alt 68 procent af omsætningen, selvom de kun udgør 11 procent af virksomhederne i analysen. 
  • Beskæftigelsen er centreret i og omkring København
    I alt 59 procent af mediebranchens beskæftigede målt i årsværk havde i 2017 bopæl i Region Hovedstaden (opgjort uden Bornholm). Der er dog stor forskel på hvor stor en del af de forskellige branchers beskæftigede, der har bopæl i Region Hovedstaden. For ”Skrevne nyheds- og aktualitetsmedier” var tallet lavest, idet 41 procent af det samlede antal beskæftigede har bopæl i Region Hovedstaden. Når det gælder ”Magasiner og ugeblade”, så har i alt 86 procent af de beskæftigede bopæl i Region Hovedstaden. 

Fakta om medieanalyser

Slots- og Kulturstyrelsens analyse ”Mediebranchens omsætning og beskæftigelse” er en del af styrelsens ”Rapportering om Mediernes udvikling i Danmark”. Analysen baserer sig på tal fra særkørsler i Danmarks Statistiks registre. 

Grundlaget for tallene i analysen er en liste over virksomheder i mediebranchen udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Styrelsen offentliggør løbende faktuel viden om danskernes mediebrug, mediernes indhold og mediebranchens udvikling og vilkår. 

Læs mere om ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook 

Yderligere oplysninger:

Mediespecialist Kasper Dalby, Slots- og Kulturstyrelsen, 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 10. maj 2019