Nyt projekt kortlægger samarbejder mellem skoler og virksomheder

29.04.2019
Hvordan kan kommuner styrke skolers samarbejde med virksomheder? Det er der flere bud på i Nationalt Netværk af Skoletjenesters nye kortlægning af kommuners organisering af skole-virksomhedssamarbejde.

Siden 2017 er der blevet stillet krav til samarbejde mellem skoler og virksomheder som en del af den åbne skole, og mange kommuner har efterspurgt viden om, hvordan de kan støtte skoler og virksomheder.

Med afsæt i case-beskrivelser fra 22 kommuner giver kortlægningen ”Skole-virksomhedssamarbejde med kommunal forankring” nu svar på, hvordan kommuner kan anvende forskellige strategier og tiltag til at understøtte samarbejdet mellem skoler og virksomheder.

Kortlægningen beskriver også hvilke muligheder og udfordringer, der er forbundet med at organisere den kommunale indsats på forskellig vis, og den viser også, at der er flere fordele ved, at kommuner understøtter skole-virksomhedssamarbejdet centralt.

Specialkonsulent Rune Lundberg, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Nationalt Netværk af Skoletjenester bidrager med deres kortlægninger med relevant viden og inspiration til styrkelse af samarbejdet mellem de eksterne læringsmiljøer, kommunerne og skolerne.

Det er positivt at følge udviklingen i museernes undervisningspraksis. En overvægt af museerne har udviklet nye undervisningsformater efter folkeskolereformen og har haft fokus på at styrke den lokale forankring. Dette har ofte resulteret i et styrket samarbejde med kommuner, lokale skoler og øvrige lokale aktører”.

Projektleder Katrine Johnsen, Nationalt Netværk af Skoletjenester, siger:

“Kommunerne kan sikre, at det ikke kun er enkelte klasser, der får adgang til virksomheder, men alle unge i en kommune. Med kortlægningen får kommunerne konkrete input til, hvordan de kan udvikle dette arbejde og styrke samarbejdet mellem kommunens skoler og virksomheder.”

Kortlægningen giver forslag til, hvordan arbejdet kan organiseres gennem forskellige modeller og oversigter over konkrete aktiviteter i skole-virksomhedssamarbejdet og opgaver, der kan løses i kommunen.

Kortlægningen giver desuden indblik i tendenser i kommunerne og forvaltningsmedarbejdernes erfaringer med at understøtte samarbejdet centralt i kommunerne.

Fakta om projektet

Kortlægningen “Skole-virksomhedssamarbejde med kommunal forankring” er baseret på case-beskrivelser af 22 kommuners organisering af skole-virksomhedssamarbejde samt fire kvalitative enkeltinterviews og fokusgruppeinterviews med forvaltningsmedarbejdere fra otte kommuner.

Nationalt netværk af skoletjenester er finansieret af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet og har siden 2013 samarbejdet med begge ministerier om implementering af åben skole nationalt, regionalt og lokalt. Formålet er at sikre at alle børn og unge, uanset baggrund, møder, oplever og bruger kultur, kunst og natur, foreningsliv og erhvervsliv af høj kvalitet i deres hverdag.

Netværket yder gratis konsulentbistand til de tre aktører i åben skole: Eksterne læringsmiljøer, kommuner og undervisningssektoren fordelt over hele landet.

Læs projektet ”Skole-virksomhedssamarbejde med kommunal forankring”

Læs rapporten ”Museernes undervisningspraksis”

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook-siden ”Kultur i Danmark” 

Yderligere oplysninger:

Projektleder Katrine Johnsen, Nationalt netværk af skoletjenester, tlf.: 23 29 86 53, kj@remove-this.skoletjenestenetvaerk.dk

Konsulent Rune Otto Lundberg, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 17. januar 2020