Nu får 6.500 børn en tidlig kulturstart

11.03.2019
Mere end 6.500 børn mellem 0 og 5 år over hele Danmark bliver en del af nye projekter, der skal give dem en god start på kulturlivet.

Kommuner, kulturinstitutioner og professionshøjskoler har fundet sammen i nye og lærerige partnerskaber, som i de næste to år sætter fokus på de første møder mellem børnene og kulturen. 

Slots- og Kulturstyrelsen modtog 43 ansøgninger til puljen til ”En tidlig kulturstart”, og i alt otte projekter får nu tilsagn om sammenlagt 5,5 millioner kroner.

De otte projekter får eksempelvis midler til at sætte fokus på kvalitet, nytænkning, kreativitet og læringsmiljøer og fremme af ligeværdige partnerskaber og varige samarbejder mellem dagtilbud og lokale kulturinstitutioner.

Alle projekterne er med til at sikre, at små børn i alderen 0 til 5 år rundt omkring i landet får mulighed for at møde endnu mere kunst og kultur af høj kvalitet.

Eksempler på støttede projekter er:


”Kunst-gødning i Nordjylland”
I projektet ”Kunst-gødning” vil Vesthimmerlands Kommune, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune, Kulturskolen Vesthimmerland, Jammerbugt Kulturskole og Mariagerfjord Kulturskole sammen med lektor Hanne Kusk fra Pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen UCN i Thisted og lektor Tatiana Chemi fra Institut for læring og filosofi på Aalborg Universitet og 18 daginstitutioner gå sammen om at sikre, at børn får mulighed for at møde kunsten og kulturen.

Børnene ses af parterne som små væksthuse, der er fulde af spirende ideer og evner, der skal vandes og gødes. Derfor kaldes projektet ”Kunst-gødning”.

”Kulturbørn i Helsingør Kommune”
I Helsingør Kommune vil man med projektet ”Kulturbørn 0-6 år” udvikle en kommunal indsats for tidlig kulturstart med fokus på børns lige muligheder for at opleve og erfare gennem kunst og kultur, hvor leg, bevægelse, aktiv deltagelse og medskaben er i fokus.

Projektet eksperimenterer med at bringe kunstnerisk praksis ud i 26 dagtilbud og nye tiltag ind i ni deltagende kulturinstitutioner. Projektet består af fem årlige projekter inden for kulturarv og forskellige kunstarter.

”Impuls og fordybelse i Sønderjylland”
Sønderborg Kommune/VidensBy Sønderborg, Tønder Kommune/Tønder Kulturskole, Haderslev Kommune og Aabenraa Kommune, Museum Sønderjylland, Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig, UC SYD og 16 dagtilbud samarbejder med den sønderjyske professionshøjskole UC SYD, som tovholder.

”Impuls og fordybelse – børns kulturelle indtryk og udtryk i dagtilbud” er et projekt med fokus på blandt andet kvalificering og kompetenceudvikling for både pædagoger og kulturaktører.

Læs mere om de otte støttede partnerskaber

På vej mod en tidlig kulturstart

Kulturministeriets kortlægning af børns møde med kunst og kultur i dagtilbud (2016) viser, at der er plads til forbedringer, hvad angår kvaliteten, kompetencerne og antallet af møder med kunst og kultur.

Derfor har Kulturministeriet i årene 2016-18 understøttet, at tre professionshøjskoler arbejdede sammen med dagtilbud og kulturinstitutioner om at styrke lærende partnerskaber for at kvalitets- og langtidssikre børns møde med kunst og kultur i dagtilbud. Projektet har fået navnet ”KULT-projektet.”

Den viden dannede afsæt for puljen til ”En tidlig kulturstart”, der har til formål at bidrage til at øge antallet af og kvaliteten af kunst- og kulturmøder, der er målrettet børn i dagtilbud, skabe nye varige samarbejder og lærende partnerskaber med dagtilbud og udvikle nye, men også udbygge eksisterende strategier og planer for børns møde med kunst og kultur i landets dagtilbud.

Fakta om puljen

Uddelingsudvalget består af repræsentanter fra relevante organisationer og foreninger. I udvælgelsen har man lagt vægt på at støtte projekter med fokus på varige samarbejder og gensidig forankring af projekterne. Udvalget har også prioriteret mellem forskellige typer projekter, partnerskaber, målgrupper og kunst- og kulturformer.

Derudover har udvalget lagt vægt på, at projekterne støtter og videreudvikler arbejdet med at implementere kunst- og kulturelementerne i de pædagogiske læreplanstemaer i små børns hverdag, herunder et fokus på læringsmiljøet og forældresamarbejdet.

Initiativet ”En tidlig kulturstart” er en del af Kulturministeriets indsats på børne- og ungeområdet. Der er afsat i alt 6,25 millioner kroner til initiativet, som består af den aktuelle pulje og aktiviteter i forbindelse med national koordinering af videndeling og netværk i perioden 2019 til 2021.

Læs mere om Kulturministeriets initiativ

Læs Kulturministeriets pressemeddelelse


Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

Konsulent Anne-Kristine Mortensen, Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon, tlf.: 22 61 19 96

 

Opdateret 17. januar 2020