Næstved Kommune bliver koordinator for nationalt netværk for talentudvikling

16.04.2019
Et landsdækkende netværk for talentudvikling skal styrke erfaringsudveksling og samarbejde på tværs af kommunerne om talentudvikling. Alle landets kommuner og andre relevante aktører, som arbejder med talentudvikling inden for kunstarterne, får mulighed f

I februar 2019 blev seks nationale talentkommuner - Holstebro, Viborg, Esbjerg, Holbæk, Aarhus og Fredericia - udpeget. Sammen med 10 talentmiljøer skal de styrke og udvikle talentindsatsen inden for kunstarterne i Danmark. Næstved Kommune er i dag blevet valgt til koordinator for netværket.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Der er i de seneste år sket en knopskydning af talentindsatser rundt omkring i landet, og vi har i dag et rigt udbud af lokale talentskoler og andre talentinitiativer, som unge talenter kan benytte sig af. 

Med et landsdækkende netværk for talentudvikling styrker vi denne positive udvikling yderligere. Netværket – som Næstved Kommune nu bliver koordinator for - skal understøtte, at kommuner, institutioner og andre aktører, som har talentindsatser inden for kunstarterne, i højere grad drager fordel af hinanden og samarbejder på tværs med talentudvikling både kommunalt, regionalt og nationalt.”

Formanden for Kultur- og Demokratiudvalget i Næstved Kommune, Linda Frederiksen siger:

”Det er en stor glæde, at Næstved Kommune og Talentskolen er udpeget til så vigtig en opgave for talentudviklingen i Danmark. Vi har med vores talentstrategi ambition om at blive nationalt center for kunstnerisk talentudvikling og knytte forskning til udvikling af området. Så vi ser meget frem til at løfte opgaven i et konstruktivt samarbejde med de andre talentkommuner, med talentmiljøerne og med Kulturministeriet.”

Om talentindsatsen

Etableringen af et nationalt netværk for talentudvikling er en del af kulturminister Mette Bocks talentindsats, som støtter det lokale talentmiljø ude i landet og unge talenters begyndende karrierer.  Talentkommunerne og talentmiljøerne modtog samlet 7,8 mio. kr. i støtte. Som en del af talentindsatsen er der også oprettet et nyt karriereprogram til spirende talenter inden for kunstverdenen, som skal hjælpe dem med at få foden inden for på den danske og internationale scene. Kunstnerne til karriereprogrammet blev fundet i december 2018. 

Kulturminister Mette Bock lancerede talentindsatsen i april 2018.

Læs hele Kulturministeriets talentindsat

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger

Specialkonsulent Krestina Skirl, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Formand for Kultur- og Demokratiudvalget Linda Frederiksen, tlf.: 20 24 85 78, lifre@remove-this.naestved.dk 

Centerchef for Center for Kultur og Borgerservice Kim Christoffersen Dawartz, tlf.: 24 62 66 06, kidaw@remove-this.naestved.dk 

Opdateret 20. maj 2019