Tønder Bibliotek og eReolen løb med Bibliotekernes formidlingspris

25.01.2019
Kulturminister Mette Bock overrakte i går Bibliotekernes Formidlingspris på Tønder Bibliotek. Prisen gik til Tønder Kommunes Biblioteker og eReolen, der med deres nyskabende formidlingstiltag er på forkant både digitalt og i det fysiske biblioteksrum.

Bibliotekernes Formidlingspris blev uddelt i går på Tønder Bibliotek, som også var modtager af prisen sammen med eReolen.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Jeg vil gerne rose både Tønder Kommunes Biblioteker og eReolen, som i dag vinder Bibliotekernes Formidlingspris. De har begge vist bredden i bibliotekernes tilbud, og at biblioteker stadig er vigtige og relevante mødesteder for brugerne – både når det handler om det fysiske og digitale rum. Det er meget prisværdigt.

I Tønder har projektet ”Mens vi venter” skabt meningsfulde møder mellem asylansøgere og borgerne i lokalområdet. Man har etableret demokraticaféer, besøg på rådhuset og ture til lokale seværdigheder, så asylansøgerne har fået et indblik i dansk kultur, litteratur, demokrati og dannelse. Samtidig er danske unge også blevet klogere på andre kulturer. 

Bibliotekernes fælles digitale tjeneste, eReolen, stiller e-bøger og lydbøger gratis til rådighed for alle børn og voksne, men de har også gjort en kæmpe indsats for at formidle samtaler om bøger blandt læserne og samarbejdet med de lokale biblioteker. 

Jeg har selv i dette efterår været rundt i landet sammen med formanden for KLs kulturudvalg Leon Sebbelin for at høre, hvilke ønsker borgerne har til folkebibliotekerne, og min oplevelse er, at bibliotekerne skal favne meget bredt for at komme alle i møde. 

Begge prismodtageres projekter er for mig gode eksempler på, hvordan bibliotekerne med deres mange forskelligartede tilbud er relevante for brugerne og er med til at engagere borgerne og stimulere fællesskaber.”

Fakta om Bibliotekernes Formidlingspris 

Bibliotekernes formidlingspris har til formål at sætte fokus på bibliotekernes store formidlingsindsats og deres bestræbelser på at gå nye veje for at tiltrække nye brugere og tilpasse formidlingen til de kendte brugergrupper.

Kulturministeren udpeger vinderen på baggrund af en indstilling fra et uvildigt fagpanel, der i år bestod af forfatter og foredragsholder Mads Nygaard, selvstændig bibliotekskonsulent Elsebeth Tank og lektor Nanna Kann-Rasmussen. Sidste år gik prisen til Gladsaxe Bibliotekerne. 

Læs mere i Kulturministeriets pressemeddelelse 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 01. februar 2019