Projekter landet over styrker fællesskaber og giver børn og unge smag for læsning

04.02.2019
Fællesskaber på tværs af kulturer og generationer, litteraturformidling hos fiskeren og sprogstimulering igennem dans er blot nogle af de initiativer, der er på vej til landets borgere, når biblioteker og pædagogiske læringscentre får tilskud til udviklin

Kulturministeriet giver hvert år tilskud til at fremme biblioteksudviklingen igennem Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

I år får 26 biblioteker og pædagogiske læringscentre over hele landet tilskud til projekter, der styrker fællesskaber, formidling af litteratur og børn og unges digitale læsning og læselyst.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Vores biblioteker er nogle fantastiske kulturinstitutioner, der byder på mangeartede tilbud og aktiviteter til landets borgere. Folkebibliotekerne er væsentlige formidlere af litteratur og kultur, men de fungerer også som mødesteder, der samler mennesker med forskellig baggrund og kultur, og derfor er de vigtige, kulturelle omdrejningspunkter både i de små bysamfund og i de større byer. Det er også ofte bibliotekerne, der sætter fokus på børn og unges lyst til at læse, og bibliotekerne er gode til at udforske de muligheder, som digitale medier bringer på banen, når det handler om at stimulere børn og unges læselyst.

De projekter, der får støtte i år, viser med al tydelighed, at bibliotekerne har fingeren på pulsen både i forhold til den enkelte borgers ønsker, men også i forhold til de mere samfundsmæssige behov. Det har min tur rundt i landet for at tale med borgerne om fremtidens bibliotek også bekræftet. Mange af de ting, som borgerne ønsker sig af fremtidens biblioteker, er bibliotekerne allerede godt i gang med.” 

De får støtte fra puljen i år

I 2019 støtter Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre eksempelvis:

Sanselig litteratur

Odense Bibliotek vil med projektet ”Sans for Litteratur” skabe litterære fælleskaber for borgere, der midt i livet rammes af svækkede kognitive færdigheder ved eksempelvis begyndende demens eller hjernerystelse.

Gennem sanselig litteraturformidling vil biblioteket anvende tekst, billeder, duft og lyd til at skabe fælles samtaler og indlevelse i litteraturen.

National maker-turnering

Landets biblioteker har i mange år omfavnet såkaldte maker-spaces og den demokratisering og tilgængeliggørelse af viden og nye teknologier, som de kreative værksteder giver.

Billund Bibliotekerne ønsker med projektet ”Do It Together – nye læringsfællesskaber på folkebiblioteket” at udnytte det fællesskab, der opstår imellem mennesker i kreative processer, og de vil som led i projektet skabe en national Maker-turnering.  

Auditiv litteraturformidling for børn

Den aktuelle børnekultur er i høj grad domineret af skærme, og børn bliver konstant visuelt stimuleret gennem forskellige medier.

Aarhus Kommunes Biblioteker vil med projektet ”Auditiv litteraturformidling for de 3-7-årige” styrke børnenes evne til at forestille sig fiktionsuniverser i stedet for at få dem serveret i en færdig visuel pakke. Projektets fokus er en ny kobling af den analoge højtlæsningstradition og den nye digitale børnekultur. 

Samlingen som oplevelse

Helsingør Kommunes Biblioteker er gået sammen med fire andre biblioteker i projektet ”Samlingen som oplevelse”, for at udforske relationen mellem bruger og samling. Projektet fokuserer på brugernes oplevelse når de besøger biblioteket og hvordan den digitale udvikling og nye teknologier har ændret brugernes adfærd. Dette giver bibliotekerne nye muligheder i deres kerneformidling og for at skabe relevante oplevelser for brugerne. 

Fakta bag fiktionen

Odense Biblioteker vil med deres projekt udforske skæve og uprøvede litteraturaktiviteter. Med fiktion og faglitteratur som afsæt bygges der bro mellem fiktion og fakta on-location hos retsmedicineren, fiskeren, dommeren eller arkæologen.

Ved at gå bag om skønlitteraturen og det fiktive univers skabes der interesse og nysgerrighed for det faglitterære indhold og synergi imellem læserens fantasi og den virkelige verden.

Se oversigten over alle støttede projekter (pdf) 

Fakta om Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

Puljen sigter mod udvikling af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre inden for nærmere definerede indsatsområder, der fastsættes fra år til år.

Slots- og Kulturstyrelsen har denne gang modtaget og behandlet i alt 64 ansøgninger, hvoraf 26 projekter har modtaget støtte. Projekterne fordeler sig geografisk over hele Danmark, så danskere i alle aldre og over hele landet kan nyde godt af de nye spændende og oplevelsesorienterede formidlingstiltag.

Læs mere om puljen 

Biblioteksdebat

Sammen med formanden for KLs udvalg for kultur, erhverv og plan, Leon Sebbelin, lancerede kulturminister Mette Bock i efteråret 2018 en åben debat om fremtidens bibliotek. Debatten danner afsæt for en drøftelse med biblioteksbranchen og kommunerne om, hvordan fremtidens biblioteker skal udvikle sig.

Læs mere om kulturministerens biblioteksdebat 

Yderligere oplysninger:

Konsulent Nina From Jensen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95  

Opdateret 17. januar 2020