Projekt ”Hold Hjernen Frisk” begejstrer danske seniorer

  Ni ud af 10 deltagere i projektet ”Hold Hjernen Frisk” finder projektets aktiviteter så relevante, at de vil anbefale andre at deltage i det. Samtidig har mange af seniorerne oplevet, at de har fået lyst til at leve sundere.

  Deltagerne i projektet ”Hold Hjernen Frisk” har været så glade for aktiviteterne, at mere end 90 procent af seniorerne vil anbefale forløbet til venner og bekendte. 

  ”Hold Hjernen Frisk” er et aktivitets- og formidlingsprojekt støttet af Nordea-fonden, som DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger), forskningscenteret Center for Sund Aldring på Københavns Universitet og Slots- og Kulturstyrelsen står bag.

  Projektet, der tilbyder tre forskellige aktivitetsspor, har til formål at få flere seniorer til at leve et aktivt liv i længere tid, og målgruppen for projektet er derfor mænd og kvinder i alderen 55 til 75 år. Alle aktivitetssporene rummer både fysiske, mentale og sociale elementer.

  Adjunkt Cathrine Lawaetz Wimmelmann, Center for Sund Aldring og Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, siger: 

  ”Vores evaluering af projektet viser, at deltagerne har været meget glade for aktiviteterne, en overvejende del vil tilmelde sig igen, hvis de får muligheden, og mange af deltagerne har oplevet en positiv forandring. Det er vigtig at understrege, at det ikke et forskningsprojekt, vi har gennemført, og de oplevede forbedringer er rapporteret af deltagerne selv. Det er derfor uvist, om vi ved objektive målinger ville kunne konstatere de mange forbedringer, som deltagerne selv angiver ”.

  Det er Center for Sund Aldring, der står bag evalueringen af projektets tre aktivitetsspor:

  • ”Kulturen i bevægelse – bevægelse i kulturen” – arrangeret af udvalgte biblioteker
  • ”SMART-Training” – arrangeret af DGI
  • ”Naturtræning” – arrangeret af DGI

  Deltagerne i projektet har udfyldt spørgeskemaer både før og efter forløbene, og som en del af aktiviteterne har deltagerne også udført fysiske tests. 

  Deltagerne oplever positive forandringer

  I alt 1073 deltagere har besvaret spørgeskemaerne ved før-målingen, og de fordeler sig lige over de tre aktivitetsspor.

  Ud af de 1073 deltagere har 64 procent af deltagerne besvaret samme skemaer ved efter-målingen. I alle tre aktivitetsspor oplever deltagerne selv forbedringer.

  Hver anden deltager i ”Kulturen i bevægelse – bevægelse i kulturen” oplever, at deres sociale netværk er forbedret. Seks ud af 10 af deltagerne fra ”SMART-Traning” oplever, at de har fået en bedre balance, mens seks ud af ti deltagere fra ”Naturtræning” oplever øget psykisk velbefindende.  

  Projektleder Henrik Jacobsen, DGI, siger:

   
  ”I foreningslivet opleves stor interesse for at kombinere mental og fysisk aktivitet på holdbasis. Så det er win-win for såvel foreninger som seniorborgere, der ønsker at bidrage til at holde sig hjernefrisk.” 

  En sundere livsstil

  Evalueringen viser også, at 65 procent af deltagerne i ”SMART-Training” melder tilbage, at de er blevet mere motiverede for at leve sundere, og 78 procent af deltagerne vil gerne tilmelde sig igen.

  Den samme tendens gør sig gældende for deltagerne på ”Kulturen i bevægelse – bevægelse i kulturen”, hvor 62 procent af deltagerne er motiverede for at leve sundere, og hele 90 procent vil gerne tilmelde sig igen.

  Blandt deltagerne på ”Naturtræning” svarede 75 procent, at de er motiverede for at leve sundere, mens 83 procent ville melde sig igen, hvis de fik muligheden. 

  Enhedschef Annette Bach, Center for Kunst og Biblioteker, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

  ”Det er dejligt at se, at deltagerne i projektet føler, at det har haft så god en effekt for deres livskvalitet, at mange af dem har mod på at fortsætte ad samme spor. Samtidig viser projektet, at bibliotekerne kan spille en væsentlig rolle i forhold til at give danske seniorer bedre muligheder for at holde hjernen frisk og i gang.”  

  Læs ”Evaluering af Hold Hjernen Frisk”

  Læs mere om ”Hold Hjernen Frisk”

  Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

  Yderligere oplysninger:

  Adjunkt Cathrine Lawaetz Wimmelmann, Institut for Folkesundhedsvidenskab og Center for Sund Aldring, Københavns Universitet, tlf.: 30 13 45 15
  Projektleder Henrik Jacobsen, DGI, tlf.: 23 39 83 98
  Chefkonsulent Inger Frydendahl, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 73 33 26 
  Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

  Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

  Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

  På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

  (dialogboks slutter)