Biblioteker og SFO’er skal sammen løfte læselysten hos børn landet rundt

20.12.2019
35 biblioteker modtager i alt 6,9 mio. kr. fra Kulturministeriet til nye initiativer, der skal vække læselysten hos børn. Det sker i samarbejde med fritidsordninger landet over.

Læsebedster, bogsamlinger og læsekroge

Blandt andet lancerer Halsnæs Kommune projektet ”Nye fællesskaber om læselyst i Halsnæs”, hvor alle børn i Halsnæs Kommunes skolefritidstilbud får mulighed for at få vækket læseglæden sammen med ældre frivillige ”læsebedster”. Sammen med både ”læsebedster” og ”læseheste” fra de ældre klassetrin bliver børnene inviteret til litterære og hyggelige læse- og lyttestunder i fritidsordningerne. 

I Frederikshavn skal litteraturen gøres levende med sjove, anderledes og fællesskabende læseuniverser i et tæt samarbejde mellem folkebibliotek og tre af skolernes fritidsordninger. Blandt andet skal litteraturen og historieoplevelsen rykkes ud i skovbunden, hvor der skabes litterære naturskattejagter, der tager udgangspunkt i de bøger, billedbøger og tegneserier, som børnene læser sammen. 

Og i Nakskov, Maribo og Rødbyhavn skal børnene i tre af indskolingens fritidsordninger møde litteraturen i fællesskab med guidet fælleslæsning, spændende bogsamlinger og indretning af læsekroge. 

Læselyst under pres

Ifølge den internationale undersøgelse PIRLS fra 2016, så svarer kun 20 procent af de adspurgte danske skoleelever i 3. og 4. klasse, at de rigtig godt kan lide at læse. Samtidig konkluderer den danske undersøgelse ”Børns læsevaner 2017” blandt andet, at der kan ses en klar sammenhæng mellem børns øgede tidsforbrug online og mindre tid på fritidslæsning af bøger.

Fakta om læselystpuljen 

Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget 75 ansøgninger, og der er søgt for i alt 21,7 mio. kr. Blandt dem har 35 projekter fået tilskud, og der er i alt blevet uddelt 6,9 mio. kr. til projekter fordelt over hele landet. For at imødekomme den store interesse for at igangsætte læselystprojekter tilbyder centralbibliotekerne, at de biblioteker, der har fået afslag, også kan deltage i det centralt koordinerede udviklingsforløb, der udbydes af centralbibliotekerne i første halvår 2020.

Læselystpuljen er en del af Kulturministeriets læselystindsats, hvis formål er at styrke børns læselyst og åbne op for sociale læsefællesskaber i skolernes fritidstilbud. Ud over puljen igangsættes der i 2020 en kortlægning af allerede eksisterende indsatser og projekter med fokus på børns læselyst. 

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 20. december 2019