Fredningen af Ribe Gamle Rådhus bliver udvidet

12.04.2019
Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide en nuværende fredning på Det Gamle Rådhus i Ribe i Sydvestjylland, så fredningen også kommer til at omfatte rådhusets sidefløj og et trappetårn.

Det Gamle Rådhus i Ribe – eller Ribe Gamle Rådhus, som det også kaldes - er allerede i dag fredet, men nu skal også rådhusets sidefløj langs Sønderportsgade og et trappetårn mod gården være omfattet af fredningen. 

Det har styrelsen besluttet på baggrund af et tilsyn, der blev gennemført i forbindelse med fredningsgennemgangen af landets fredede bygninger. 

Cand. Arch. Mia Kroer Ræbild, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”I forbindelse med gennemgangen af de fredede bygninger var Slots- og Kulturstyrelsen også i Ribe. Det stod hurtigt klart for os, at sidehuset til rådhuset og trappetårnet har så vigtige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, at fredningen af Ribe Gamle Rådhus også burde omfatte dem. Fredningsforslaget har været i høring i foråret, og nu har vi meddelt Esbjerg Kommune den gode nyhed, at fredningsudvidelsen bliver gennemført.” 

Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, at sidehuset og trappetårnet udgør en stil- og materialetro fortsættelse af rådhusbygningens arkitektur både i det ydre og i det indre, hvor der i det ydre er tydelige middelalderlige referencer i formsproget og i anvendelsen af eksempelvis røde teglsten. 

Mia Kroer Ræbild, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Da vi kom indenfor, var det tydeligt, at der er brugt gedigne materialer, og den høje detaljeringsgrad gav en oplevelse af, at man befinder sig i et Gesamtkunstwerk (helhedskunstværk), som på tysk er en betegnelse for et kunstværk, hvor flere kunstarter er forenet. Det ser man især i byrådssalen, hvor alle elementer er gennemdesignet og tilpasset deres helt særlige plads, og der er nogle meget smukke lysekroner og detaljerede kalkmalerier.”      

Middelalderstenhuse blev til rådhus

Ribe Gamle Rådhus, som ligger ikke langt fra Ribe Domkirke, består af to middelalderlige stenhuse, der blev lagt sammen til én bygning i 1528. 

Senere, da bygningen havde fået en ny facade mod Von Støckens Plads og en kamtakket gavl mod Sønderportsgade, blev bygningen i 1709 indviet til byens rådhus. 

Rådhuset blev i 1892-94 udvidet og ombygget under ledelse af arkitekt H.C. Amberg (1837-1911), der også stod for restaureringen af Ribe Domkirke og flere andre prominente bygninger ved byens torv som for eksempel arrestbygningen, der af praktiske årsager blev forbundet med rådhuset, som også husede retssalen. 

Læs fredningsafgørelsen – se under Esbjerg Kommune

Fakta om udvidelse af fredningen 

Baggrunden for udvidelsen af Ribe Gamle Rådhus er en indstilling fra Slots- og Kulturstyrelsen med afsæt i fredningsgennemgangen (gennemgang af Danmarks fredede bygninger), som Slots- og Kulturstyrelsen gennemførte i årene 2010-2016. 

Ribe Gamle Rådhus blev oprindeligt fredet i 1918, men på det tidspunkt var arkitekt H.C. Ambergs tilbygninger til rådhuset for nye til at blive omfattet af fredningen, da de i 1918 kun var 24 år gamle. 

I dag er det imidlertid Slots- og Kulturstyrelsens opfattelse, at sidehuset og trappetårnet besidder så store kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, at de også skal være omfattet af fredningen.

Det Særlige Bygningssyn, der rådgiver styrelsen om bygningsfredningsmæssige spørgsmål, bakkede op omkring styrelsens vurdering ved et møde den 29. august 2018, som i øvrigt fandt sted i Ribe Gamle Rådhus byrådssal.  

Yderligere oplysninger:

Cand. Arch. Mia Kroer Ræbild, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95  

Opdateret 15. april 2019