Søg nye puljer til udvikling af talentkommuner og talentmiljøer

04.07.2018
Som en del af kulturministerens talentindsats bliver det nu muligt at søge to puljer og dermed blive en del af arbejdet med at udvikle talentmiljøer og den nye talentkommune-ordning i Danmark.

Nu er det muligt at søge støtte fra to puljer til at udvikle og styrke lokale talentmiljøer og blive en del af kulturministerens talentindsats for kunstarterne.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Min opfordring til jer lyder: Meld jer på banen og vær med til at styrke udviklingen af talenter indenfor kunstarterne. Som kommune kan man blive anerkendt som en talentkommune og indgå i et nationalt netværk for talentkommuner. Med talentkommunerne får vi de unge talenter et mere kvalificeret undervisningstilbud og et brede udbud af kunstarter, som der undervises i. Forhåbentlig kommer der også undervisningstilbud helt nye steder i landet.” 

Fakta om puljen til etablering af netværk af talentkommuner

Kommuner kan søge tilskud til at udvikle kommunens samlede talentindsats med henblik på at opnå status som talentkommune og indgå i et nationalt netværk for talentudvikling. Puljen er på i alt 6 millioner kroner.

Læs mere om puljen og ansøgningsfrist

Fakta om puljen til etablering af talentmiljøer

Talentskoler og andre aktører kan søge støtte til at kvalificere indsatsen i eksisterende talentfremmende kunstneriske miljøer for unge og til at igangsætte nye. Puljen er på i alt 2,5 millioner kroner.

Læs mere om puljen og ansøgningsfrist

Fakta om kulturministerens talentindsats

Kulturministerens talentindsats fokuserer på det lokale talentmiljø i hele landet og på at støtte de unge talenters begyndende karrierer – altså der hvor talenterne fødes.

Læs mere om indsatsen

Yderligere oplysninger:

For henvendelser om puljen til etablering af netværk af talentkommuner:
Specialkonsulent Krestina Skirl, Slots- og Kulturstyrelsen, kre@remove-this.slks.dk, tlf.: 3374 5177

For henvendelser om puljen til etablering af talentmiljøer:
Chefkonsulent Niels Græsholm, Slots- og Kulturstyrelsen, ngr@remove-this.slks.dk, tlf.: 3374 4521

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 2261 1995 

Opdateret 01. februar 2019