Ny undersøgelse skal se på skævheder i kønsfordeling ved museernes kunstindkøb

25.08.2022
Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører nu en undersøgelse blandt de statslige og statsanerkendte museer for at kortlægge kønnene på kunstnerne bag de kunstværker, som museerne indkøber. Undersøgelsen er del af kulturminister Ane Halsboe-Jørgensens initiativ om ligestilling i museernes indkøb.

Kulturministeren har besluttet at igangsætte initiativ, der skal sætte fokus på kønsbalancen i kunstmuseers indkøb og være med til at skubbe ligestillingen i en positiv retning. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres i efteråret 2022 blandt de statslige og statsanerkendte museer for at kortlægge kønnene på kunstnerne bag de værker, der er blevet indkøbt i perioden 2017-2021. 

Resultaterne af den første undersøgelse forventes at foreligge i december 2022. Undersøgelsen vil fremover blive fulgt op med årlige spørgeskemaundersøgelser. Resultaterne af undersøgelserne vil blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Første gang i december 2022. I de følgende år i årets første kvartal.

Kulturministeriets Forskningsudvalg vil desuden i løbet af efteråret 2022 igangsætte et strategiarbejde, som skal fremme den kønslige balance på forskningsområdet under Kulturministeriet. Udvalget vil bl.a. inden næste opslag af Kulturministeriets Forskningspulje i 2023 undersøge, hvordan man kan minimere eventuelle bias i vurderingen af ansøgningerne og bl.a. øge diversiteten gennem puljens opslag og opsøgende arbejde. 

Læs mere om initiativet på Kulturministeriets hjemmeside 

Dyk ned i Slots- og Kulturstyrelsens statistik på museumsområdet 

Yderligere oplysninger:

Enhedschef Christina Papsø Weber, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 
Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Opdateret 06. september 2022