Ny national indsats for børn og unges læseglæde klar til start

28.04.2023
I 17 indsatskommuner fra Hjørring i nord til Langeland i syd og fra Esbjerg i vest til Stevns i øst skal der nu sættes turbo på at styrke børn og unges læseglæde. Der er afsat 8,7 mio. kr. til arbejdet frem til og med 2025, og kulturministeren glæder sig over, at arbejdet nu kommer i gang.

Den nationale indsats ”Børn og unges læseglæde – et styrket samarbejde mellem folkeskolens pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne” skal opbygge et tværfagligt fundament for arbejdet med at skabe en stærk læsekultur hos børn og unge.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Samtidig med at sociale medier og skærme er blevet en fast bestanddel af mange børns hverdag, er læseglæden faldet. Kampen om opmærksomhed er benhård, og læseglæde kommer ikke nødvendigvis af sig selv. Derfor er det vigtigt, vi sætter ind på tværs. For børn og unges læseglæde er ikke bare en fælles sag, men et fælles ansvar. Jeg håber, at indsatsen kommer til at få flere børn til at vælge bogen over skærmen.

Måske kan indsatsen også være en anledning til at se på alle de knapper, vi kan skrue på for at få øget læseglæden hos unge. Her sender jeg en kærlig tanke til brugen af ordet ’pædagogiske læringscentre’, der ikke ligefrem er med til at tænde julelys i børnenes øjne, ligesom det sandsynligvis ikke ville tiltrække flere seere til FredagsTamTam, hvis man omdøbte programmet til ’Pædagogisk UnderholdningsTV’.”

Konsortium med aktører fra hele branchen bag den nationale indsats

Tænketanken Fremtidens Biblioteker står i spidsen for et konsortium med en bred deltagerkreds, der på forskellig vis repræsenterer skole- og bibliotekssektoren. Indsatsen trækker på fagligheder på tværs af skoler, biblioteker, forskning og kommunal praksis.

Lotte Hviid Dhyrbye, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, fortæller:

”Med den nye nationale indsats tager vi et stort skridt i det strategiske arbejde med at frembringe og formidle ny viden om børn og unges læsning. Vi samler en lang række aktører og et bredt udsnit af landets kommuner, der alle har en ambition om at få læseglæden hos børn og unge højt op på den fælles dagsorden.”

Signe Schmidt Rye, Centre for Undervisningsmidler Danmark (CFU Danmark), siger:

”Vi kommer alle med forskellige perspektiver på læsning og læseglæde. I CFU Danmark ser vi frem til arbejdet med at udvikle og teste bæredygtige modeller for samarbejde mellem de pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne, der kan tilpasses og bruges i alle kommuner. Jeg ser et stort potentiale i, at vi får de forskellige perspektiver til at spille tættere sammen – selvfølgelig hele tiden med børnene og de unge i centrum, for det er deres læseglæde, der er vores fælles sag.”

Tina Bang Jakobsen, Aalborg Centralbibliotek, siger:

”Der er brug for, at vi rykker ved børn og unges læsekultur og får fokuseret på, hvordan vi styrker deres læseglæde. I biblioteksverdenen er der stor enighed om, at opgaven er så stor, at ingen kan gøre det alene. Derfor er jeg glad for, at vi nu har fået muligheden for at slå kræfterne sammen med en masse skoler over hele landet og CFU Danmark, der med deres regionale centre har en stor kontaktflade til og viden om skolernes hverdag. Sammen kan vi få lavet nogle tættere koblinger mellem lærerne fra de pædagogiske læringscentre og folkebibliotekets medarbejdere og dermed gøre en forskel for langt flere børn med vores indsatser.”

Børn og unges læseglæde – en fælles sag, der kræver bred forankring

Centralt for indsatsen er praksisnære forsøg i en række kommuner, hvor folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre slår kræfterne sammen om at udvikle og teste aktiviteter for elever i grundskolen. Børnene vil i vid udstrækning blive involveret, så aktiviteterne taler ind i deres virkelighed.

Indsatsen løber fra foråret 2023 til foråret 2025, og konsortiet har udpeget de 17 indsatskommuner og 18 følgekommuner, som skal indgå i indsatsen. Landets øvrige kommuner får mulighed for løbende at følge og gøre brug af indsatsens erfaringer og resultater.

Konsortiet bag den nye nationale indsats for børn og unges læseglæde består af syv parter: Center for Anvendt Skoleforskning, CFU Danmark, Pædagogisk LæringsCenterForening, Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre, Danmarks Biblioteksforening, de seks centralbiblioteker og Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Læs mere om den nationale indsats for børn og unges læseglæde hos Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Læs mere om beslutningen og baggrunden for indsatsen på Kulturministeriets hjemmeside

Slots- og Kulturstyrelsen har for nyligt afsluttet evalueringen af indsatsen BOGglad, hvor der er blevet indkøbt 160.000 nye bøger, som er nået ud til mere end 80.000 børn i mere end 2.000 vuggestuer, dagplejer, børnehaver, fritids- og klubtilbud. Den viser, at bogsamlinger og samarbejder på tværs af folkebiblioteker og institutioner gør en vigtig forskel.

Læs mere om evalueringen af BOGglad

Læs mere om alle Slots- og Kulturstyrelsens indsatser for børn og læsning

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95
Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Projektleder Lisbet Vestergaard
lv@remove-this.fremtidensbiblioteker.dk, tlf.: 22 58 09 12

Opdateret 23. maj 2023