BOGglad-indsats har gjort en forskel for børns læselyst

19.04.2023
Indsatsen BOGglad har skubbet til måden at tænke bøger ind som en naturlig del af hverdagen i mange institutioner landet rundt. Det viser en ny evaluering af BOGglad, hvor 9 ud af 10 institutioner oplever, at børn vælger bøger til, når bøger er en del af hverdagen.

Hele 78 kommuner samt Sydslesvig var en del af indsatsen, hvor der blev indkøbt 160.000 nye bøger, der nåede ud til mere end 2.000 vuggestuer, dagplejer, børnehaver, fritids- og klubtilbud. Mere end 80.000 børn i alderen 0-12 år fik glæde af de nye bogsamlinger.

Nu er indsatsen evalueret, og den viser, at nye bogsamlinger og samarbejder på tværs af folkebiblioteker og institutioner gør en forskel.

Hovedpointer fra evaluering af BOGglad:

  • 88 % svarer, at BOGglad har medvirket til, at litteraturen i højere grad er blevet en del af børnenes hverdag.
  • 94 % kan se tegn på ændret adfærd hos de voksne/personalet i forlængelse af BOGglad.
  • 82 % svarer, at BOGglad har styrket det tværfaglige samarbejde om børns læseglæde.

Tegn på læseglæde – børnene søger bøgerne og samværet omkring litteraturen

Det er særligt samværet omkring bøgerne og højtlæsning, der slår igennem, når institutionerne peger på tegn på læseglæde blandt børnene i forlængelse af BOGglad. Børnene er i høj grad selv opsøgende og aktive. 92 % svarer, at børnene selv kigger i bøgerne sammen, 90 % svarer, at børnene selv søger bøgerne, og 82 % peger på, at børnene efterspørger at få læst højt.

Fornyet tilgang til at bruge bøgerne aktivt

Som en del af BOGglad har der være fokus på, at de voksne omkring børnene øgede deres opmærksomhed på, hvordan litteraturen bliver en naturlig del af hverdagen på lige fod med de andre tilbud til børnene, og at litteratur også ses som inspiration til leg og livsmestring. Af besvarelserne i slutevalueringen ses tydelige tegn på, at det er lykkedes at sætte fokus på dette med BOGglad. Hele 94 % peger på, at personalet i institutionerne viser tegn på ændret adfærd i forlængelse af BOGglad.

Personalet bruger i højere grad højtlæsning (83 %), de oplever, at litteraturen kan bruges som en del af det relationelle arbejde (79 %), og litteraturen tænkes i højere grad ind som en aktivitet i hverdagen (78 %).

Fakta om BOGglad-indsatsen

På finansloven for 2021 blev der afsat 25 mio. kr. til at forny bogsamlinger i landets daginstitutioner og fritids- og klubtilbud. Indsatsen skulle give børn i alderen 0-12 år nem adgang til bøger, der hvor de færdes uden for hjemmet.

98 projekter fra 78 kommuner samt Sydslesvig fik i slutningen af 2021 tilskud

fra BOGglad-puljen til indkøb af primært fysiske bøger for i alt 23,9 millioner. Midlerne kom fra finansloven for 2021, hvor de var øremærket til at forny bogsamlingerne i landets daginstitutioner og fritids- og klubtilbud og give børn nem adgang til bøger, der hvor de færdes uden for hjemmet.

Læs hele evalueringen af BOGglad

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 19. april 2023