Forbedret national brugerundersøgelse har fokus på museernes lokale behov

10.03.2022
Den nationale brugerundersøgelse for museer vil fremover komme i en ny og forbedret udgave, hvor der er øget fokus på museernes lokale behov. Undersøgelsen skal være et endnu bedre redskab for museerne til at udvikle deres tilbud og oplevelser.

I samarbejde med de danske museer gennemfører Slots- og Kulturstyrelsen hvert år Den nationale brugerundersøgelse, der er kortlægger museernes brugere og deres tilfredshed med museernes kerneydelser. Styrelsen har i 2021 gennemført et udbud af brugerundersøgelsen, og den nye undersøgelse bliver fremover i en forbedret udgave, der inkluderer flere besøgssteder og har mere fokus på museernes individuelle behov.

Christina Papsø Weber, Enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen siger:

”Samarbejdet med museerne er altafgørende for, at vi kan gennemføre denne undersøgelse. Derfor er vi glade for det engagement og den positive modtagelse, som museerne har vist i forbindelse med udviklingen af den nye undersøgelse. Brugerundersøgelsen giver os unik viden om de brugere, der kommer på museerne, og hvordan de oplever dem. I den kommende periode vil vi have endnu mere fokus på, hvordan den indsamlede data omsættes til ny praksis på museerne.”

Relevant undersøgelse med nyt design og nye muligheder

I samarbejde med repræsentanter fra museerne har Slots- og Kulturstyrelsen og Rambøll udviklet den nye undersøgelse, der i højere grad tilgodeser, at museerne er meget forskellige og derfor også har forskellige undersøgelsesbehov.

Undersøgelsen beror på løbende indsamling, og hvert museum har via en online platform adgang til løbende at følge deres egen indsamling, lave analyser og sammenligne sig med andre museers besøgssteder på tværs af hele landet. Spørgeskemaet er suppleret med forskellige ”spørgsmålspakker”, som museerne kan tilvælge og bruge i den periode, de ønsker. Fra medio 2022 bliver det muligt for museerne at udforme egne spørgsmål.

Baggrund for Den nationale brugerundersøgelse

Brugerundersøgelsen kortlægger museernes brugere, og deres tilfredshed med museernes kerneydelser lokalt og nationalt. Den giver museerne lokal indsigt i, hvad der fungerer godt og mindre godt for løbende at sikre vedkommende tilbud og oplevelser samt udvikle besøgsstederne. Undersøgelsen giver samtidig et nationalt overblik, som gør det muligt at udvikle sektoren som helhed.

Museerne påbegynder indsamlingen til den nye undersøgelse i februar 2022. Fra 2023 foretages der en undersøgelse af de brugere, der ikke benytter museumstilbud, i stil med den der blev gennemført i 2018-19. I 2024 udvides denne med en undersøgelse af museernes digitale brugere, som ikke optræder i statistikkerne. Det er Rambøll Management Consulting A/S, der har vundet udbuddet af opgaven, og som fremover bliver Slots- og Kulturstyrelsens operatør på den nye brugerundersøgelse.

Slots- og Kulturstyrelsen stiller undersøgelsen gratis til rådighed mod at museerne står for indsamlingen. Alle museer deltager med mindst ét besøgssted. 

Læs mere om Den nationale brugerundersøgelse

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 25. marts 2022