Litteratur og gåture holder hjerner friske på bibliotekerne

25.11.2021
I alt 16 biblioteker rundt omkring i landet har netop fået tilskud til aktiviteter, der skal inspirere seniorer til at holde hjernen frisk. Ni af projekterne planlægger vandreture kombineret med litteraturoplevelser.

Landet over har i alt 16 biblioteker netop fået besked om, at de får mulighed for at tilbyde fysiske og hjernestimulerende aktiviteter til seniorer som en del af projekt "Hold Hjernen Frisk".

En model, som går igen i flere projekter, er vandreture tilrettelagt af et bibliotek i samarbejde med forskellige lokalforeninger og frivillige, der udstikker ruten og fortæller om deres interessefelt undervejs. Det kan være lokalhistorie, natur, geologi, flora og fauna eller DGI’s Naturtræning for seniorer.

Deltagerne bliver samtidig præsenteret for et nyt, kulturelt program tilrettelagt af biblioteket med fokus på litteratur. Det kan være for eksempel forfatterbesøg eller oplæsninger i det fri.

En anden gennemgående model er en præsentation af en hel vifte af, hvad lokalsamfundet kan byde på for krop, sjæl og tanke som appetitvækker for deltagernes eventuelle indmeldelse i diverse lokale foreninger.

Kreative bevægelser

Spil, fællessang, hukommelse- og sanseøvelser og træning i digitale kompetencer er også væsentlige elementer i flere af projekterne, og kreativiteten er stor. For eksempel afprøver Vordingborg Bibliotek ”Oldebongo” med afrikansk dans, sang, rytmelære og aktiv lytning som en del af et flerstrenget program.

Hillerød Bibliotek samarbejder med DGI Nordsjælland om danseworkshops og naturtræning i kombination med litteratur og forfattere, der emnemæssigt passer til. Det kan være for eksempel lyrik om naturen efterfulgt af naturtræning - eller sydamerikanske forfattere i kombination med tango- og sambadans.

Fakta om "Hold Hjernen Frisk"

Projekt ”Hold Hjernen Frisk” er et aktivitets- og formidlingsprojekt, der sætter forskningsbaseret viden i spil i nytænkende aktiviteter målrettet seniorer på blandt andet biblioteker og i idrætsforeninger.

"Bevægelse i Kulturen – kulturen i bevægelse", der er målrettet ansøgninger fra bibliotekerne, er én ud af fire forskellige indsatser i projekt "Hold Hjernen Frisk".

DGI og Slots- og Kulturstyrelsen står for projektet sammen med Dansekapellet og Sangens Hus frem til og med 2022. Nordea-fonden har støttet "Hold Hjernen Frisk" siden 2016 med i alt 15 millioner kroner.

Læs mere om projekt ”Hold Hjernen Frisk

Yderligere oplysninger:

Chefkonsulent Inger Frydendahl, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 25. marts 2022