Årsprogram for 2020/21

I et netværk for kommuner og museer udveksler fagfolk viden, værktøjer og erfaringer, som skal styrke arbejdet med kulturarven i planlægningen. Der arrangeres blandt andet fire årlige tematiserede netværksmøder.

Hold øje med denne side løbende. Det er her du finder tid, sted program og tilmeldingen til de enkelte temamøder.

Din kommune eller dit selvejende museum skal være tilmeldt selve netværket, før du kan deltage ved temamøder.


11. november 2020: Arkitektur som identitetsskaber

Danmark har en rig mængde bygningsarv, som strækker sig over mange århundreder og mange forskellige arkitektoniske perioder. Alle områder har hver deres bygningskulturelle særpræg, som er med til at skabe den særlige identitet. Et særkende og en værdi, der ikke altid tages højde for, når der bygges nyt og renoveres. Hvordan kan man som planlægger opfange og bygge videre på den eksisterende identitet? Hvordan skaber man en rød tråd mellem det, vi bevarer, og det, vi udvikler? Hvordan sikrer man, at der bliver taget højde for de bygningskulturelle særkender, når der skal udvikles og bygges nyt?

Hvornår: 11. november 2020, kl 9-12
Hvor: afholdt


10. december 2020: Investeringer i bygningsarven - muligheder og problematikker

Mødet vil fokusere på investeringer i bygningsarven i forskellig skala på landsplan. Vi kommer ind på, hvordan man i de store byer håndterer udenlandske kapitalfonde, store pensionskasser og developere. Fokus er også på, hvordan man kan håndtere mindre og lokale developere i en kommune og sikre lokale investeringer i udviklingsarbejdet med kulturmiljøer. Der er potentiale i at sikre lokale og private investeringer i både byfornyelser og kulturmiljøer, men hvordan lykkes man lige bedst med det? Hvilke metoder og styringsredskaber er til rådighed? Og for hvem er det lykkedes? Til mødet vil der være input fra både kommuner, politikere og developere.

Hvornår: Microsoft Teams
Hvor: afholdt


25. Februar 2021: Forankring af bygningsarven - kommunikation og mobilisering af interessenter

Gennem de senere år har der været flere sager, hvor borgerne, både på landet og byerne, har udvist stort engagement i bevaringen af bygningsarven. På dette netværksmøde undersøges, hvad der driver borgere,  frivillige og erhvervsliv til at engagere sig i udvikling af kulturarven. Hvordan kan man som kommune inspirere til og bakke op om, at lokale interessenter som f.eks. foreninger og borgere føler et ejerskab til bygningskulturen? Hvordan skaber man rammerne for gode samarbejder mellem foreninger og kommuner? Og hvordan tænker man disse initiativer sammen med den aktuelle politiske dagsorden.

Hvornår: 25. februar 2021
Hvor: afholdt

Se programmet


8. april 2021: Transformation og genanvendelse af industri- og havneområder

”Der er altid liv på en havn”, sagde man tidligere. Det gælder ikke nødvendigvis i dag. I de senere år har de traditionelle havne mistet deres funktion, og fabrikker, skibsværfter og andre industrielle monumenter er blevet utidssvarende og står funktionstømte. Langs havnefronter verden over er der derfor gennemført omdannelse af tidligere industri- og pakhusområder, hvorved der frigives attraktive og centralt beliggende byområder til nye formål. I omdannelsen af disse områder spiller kystsikringen ofte en afgørende rolle. Hvordan balancerer man hensynet til kystsikring i forhold til bevaringen af kulturarven? Hvordan kan kulturarven bidrage aktivt til udvikling af de mange havne?

Hvornår: 8. april 2021
Hvor: Microsoft Teams

Se programmet for mødet 8. april

Opdateret 24. juni 2021