Fredningen af Nyboder bliver udvidet

27.01.2022
Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den nuværende bygningsfredning af Nyboder. Fredningen skal styrke bevaringen af området som historisk vidnesbyrd og fortællingen om Københavns udvikling de sidste 500 år.

Udvidelsen af fredningen sker på baggrund af et fredningsforslag fra Slots- og Kulturstyrelsen. Med udvidelsen kommer fredningen også til at omfatte gader og gårdrum omkring de gule bygninger i Nyboder. 

Enhedschef Merete Lind Mikkelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Nyboder udgør en særlig og anderledes del af København, hvor bygninger, gader og gårdrum tilsammen danner et meget helstøbt kulturmiljø, der er enestående i Danmark. Nyboder er med til at fortælle en historie om den danske flåde og Holmen, der gennem århundreder har haft stor betydning for Københavns udvikling. Nyboder er planlagt i en helt særlig gadestruktur. Det giver et overordnet og helstøbt udtryk, der viser, at Nyboder fra begyndelsen var en administrativ enhed underlagt Holmen”. 

Ud over de lave gule bygninger, der blev bygget som beboelse til flådens folk, er bydelens åbne, hovedsageligt brolagte gader særlig karakteristiske for Nyboder. Gaderne har sandsynligvis set sådan ud siden den første del af Nyboder blev opført. I kontrast hertil består Nyboder også af lukkede gårdrum, der gennem tiden har været benyttet til dyrkning af grøntsager og dyrehold. I dag har disse gårdrum praktiske funktioner, samtidig med at de også fungerer som hyggelige uderum for Nyboders beboere. På den måde afspejler Nyboder i dag stadig de enkle boligmæssige forhold, som flådens mandskab – og deres familier - levede under fra 1600-tallet og frem.

Opførelsen af Nyboder blev påbegyndt i 1631, og blev siden udbygget efter en overordnet gadestruktur, der var planlagt inden opførelsen af Nyboder blev påbegyndt.

Læs beslutningsbrevet (pdf)

Hent kortbilag til fredningsudvidelsen (Filkassen)

Fakta om udvidelsen af fredningen

Baggrunden for udvidelsen af Nyboder sker på baggrund af et fredningsforslag fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

Nyboders gule bygninger blev oprindeligt fredet i 1918. Fredningen er sidenhen blevet udvidet med de grå bygninger, der blev opført i slutningen af 1800-tallet, og som er den nyeste del af Nyboder. 

Det er Slots- og Kulturstyrelsens vurdering, at fredningen nu også skal omfatte gaderne og gårdrummene omkring de gule bygninger, da området som helhed besidder store kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. 

Beslutningen om fredningen følger indstillingen fra Det Særlige Bygningssyn ved et møde den 18. marts 2021. 

Yderligere oplysninger:

Enhedschef Merete Lind Mikkelsen: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 27. januar 2022