Folkehøjskoler får tilskud til energiforbedringer og bæredygtighed

10.03.2022
55 højskoler får tilskud for i alt 4 millioner kroner til klima- og energiforbedringer, der skal gøre deres bygningsmasse mere energibesparende og klimavenlig.

Enhedschef Christina Papsø Weber, Slots- og Kulturstyrelsen, siger: 

”Mange folkehøjskoler holder til i bygninger, som rummer et potentiale i forhold til klima- og energiforbedringer, der vil gøre deres bygningsmasse mere bæredygtig. Derfor er jeg meget glad for, at så mange højskoler har benyttet muligheden for at søge om tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til projekter, som kan gøre dem mere energibesparende og samlet bidrage til en mere grøn og klimavenlig bygningsmasse i Danmark. ”

Udvalgte tiltag på Folkehøjskolerne

Blandt de projekter, der har modtaget støtte, er eksempelvis Ungdomshøjskolen ved Ribe, som har modtaget tilskud til udskiftning af vinduer og samtidig få forbedret isolationen omkring vinduespartierne, der går fra gulv til loft.

Længere mod nord i Jylland ligger Viborg Idrætshøjskole, som har modtaget tilskud til energioptimering af højskolens idrætshal. Her er lyset tændt i mange af døgnets timer, da den bruges flittigt af højskolens elever og andre brugere, når højskolen ikke bruger den til højskoleundervisning. Konverteringen til LED vil reducere strømforbruget væsentligt, og vil bringe højskolen et stykke videre ift. at blive en mere energirigtig og bæredygtig skole.

Og på Højskolen Mors har man modtaget tilskud til etablering af solcelleanlæg til højskolens køkken, der skal gøre det selvforsynende med solcelleenergi om sommeren.

Fakta om puljen til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskoler

Der er blevet uddelt midler til klima- og energiforbedringer på landets Folkehøjskoler siden 2019, hvor Slots- og Kulturstyrelsen har oprettet årlige puljer. Formålet med puljerne har været at støtte miljø- og energiforbedringsprojekter på landets folkehøjskoler.

Slots- og Kulturstyrelsen havde ved fristens udløb i februar 2022 modtaget 55 ansøgninger til puljen. Der er samlet set uddelt midler for cirka 4 millioner kroner. Puljen uddeles en gang om året.

Læs mere om puljen til miljø- og energiforbedringer på godkendte folkehøjskoler i 2022

Yderligere oplysninger:

Fuldmægtig Jeppe Lau Nielsen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00. 
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95.

Opdateret 11. marts 2022