Flere børn og unge får mulighed for at deltage i kunstneriske aktiviteter

24.01.2022
13 projekter modtager i alt 20 millioner kroner som en del af initiativet ”Grib Engagementet”, der skal give flere børn og unge lyst til at udfolde sig inden for blandt andet musik, teater og billedkunst.

27 kommuner bliver i 2022 en del af initiativet ”Grib Engagementet”, der skal   afprøve nye tilgange til at styrke børn og unges aktive deltagelse i aktiviteter inden for blandt andet musik, teater, og billedkunst. 

Teamleder Lotte Bjerre Kristoffersen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:  

”Vi har brug for mere viden om, hvad der virker, når vi vil give flere børn og unge   mulighed for at blive en del af et kreativt fællesskab, om det så er i dansesalen, på de skrå brædder eller i kunstværkstedet. De 13 projekter rundt om i landet henvender sig til en bred gruppe af børn og unge fra 2 til 24 år, og nogle forsøg finder sted i skoletiden, mens andre børn og unge møder forsøgene i deres fritid, eksempelvis i SFO, klub eller ungdomsskole. 

Det helt specielle er, at forsøgene tager udgangspunkt i samarbejder – eksempelvis mellem offentlige kunst-/kulturskoler og folkeoplysende aktører som idrætsforeninger eller aftenskoler. På den måde kan vi få viden om, hvad der virker og ikke virker i forhold til at række ud til de forskellige grupper af børn og unge, som i dag ikke deltager i kulturelle fællesskaber. ”

Ud af de i alt 13 modelforsøg, der modtager støtte fra initiativet, er 6 af dem modelforsøg fra 2021, der bliver videreført, mens 7 forsøg er nye. 

Fra drama i vuggestuen til band

I Holbæk og Odsherreds Kommune vil man videreføre modelforsøgets indsats fra 2021 med at invitere 2-6-årige børn ind i de kreative processer inden for teater, musik, billedkunst og litteratur. Det sker i samarbejde mellem pædagoger, biblioteksmedarbejdere, musik- og kulturskolelærere, en forfatter og en illustrator samt dramaundervisere fra Teatret Fair Play og Teaterskolen Harlekin. 

I Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Holstebro Kommune vil musikskoleundervisere i samarbejde med ungdomsskolelærere og medarbejdere fra spillesteder udvikle pædagogiske metoder for børn fra 9 til 18 år, der spiller i band for at sikre et stærkt fællesskab for børn og unge på tværs af kommunerne.

I Furesø Kommune vil man udforske, hvordan musikskolemedarbejderne kan udvikle undervisning i musik til børn i alderen 6-15 år med autisme. Modelforsøget sker i samarbejde mellem musikskolemedarbejdere, lærere fra autismeafdelingen på en folkeskole samt med en lektor i musikterapi.    

Erfaringerne fra modelforsøgene og den løbende faglige evaluering skal danne grundlag for at vurdere, hvordan det fremadrettet er muligt at understøtte, at flere børn og unge deltager aktivt i kunstneriske aktiviteter. 

Fakta om initiativet ”Grib Engagementet”

På Finansloven for både 2021 og 2022 blev der afsat 20 millioner kroner til de kommunale modelforsøg med at få flere børn og unge til at møde kunst og kultur.

Slots- og Kulturstyrelsen har nu fordelt midlerne for 2022. Der er modtaget i alt 33 ansøgninger, hvoraf 13 har fået tilskud. I alt bliver der givet støtte til 27 modelforsøg fra hele landet. 

Læs mere om de projekter der blev støttet i 2021

Yderligere oplysninger:

Mia Nadia Lippert, 33 95 42 00
Niels Græsholm, 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 76 51 16

Opdateret 24. januar 2022