Ravning Enge - bro og hulveje

 
Tværs over Vejle Ådal opførte kong Harald Blåtand omkring år 980 et storslået broanlæg. Broen var del af et større trafikalt system, der f.eks. også bestod af talrige hulveje, som stadig kan ses i de stejle skråninger ned til ådalen. Broen og hulvejene sikrede, at budskaber og militære ordrer hurtigt kunne komme fra kongen i Jelling ud i riget.

Oplev ved Ravning Enge

  • Broen var mindst 760 meter lang og cirka 5 meter bred. Den bestod af 280 brofag med hver fire lodrette stolper på op til seks meters længde. I både den sydlige og nordlige ende af ådalen er rekonstrueret et brofag.
  • Store dele af broen var bevaret i den fugtige ådal. Derfor har man kunnet rekonstruere brofagene så nøjagtigt med alle samlinger. I dag er den lave dæmning opført for at bevare de lodrette stolper, der stadig står i dalen Hulvejene fører sandsynligvis videre til Jelling. De kan i dag ses på et mindre areal ved den nuværende landevej.
  • Hulvejene er ikke undersøgt men kan sagtens være endnu ældre end broen. Erfaringen viser at sådanne vej kan eksistere på de samme steder igennem hundreder eller tusinder af år.
Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Hulvejene ligger langs Ravningvej på vej ned til Vejle Ådal på venstre side umiddelbart, før man kommer ned til ådalen. De ligger på privat jord, men med offentlig adgang

Brofagene og dæmningen over åen kan ses ud for den gamle Ravning stationsbygning, hvor der også findes en udstilling om broen og dens udgravning.

Ravningvej, 7182 Bredsten

Kort over Ravning Enge