Møn med Klekkendehøj - dysser og jættestuer

På Møn er bevaret et usædvanligt stort antal storstensgrave fra yngre stenalder. Blandt dem ses både de tidligste langdysser og de senere jættestuer.

I projektet Danmarks Oldtid i Landskabet er udvalgt seks lokaliteter. Det er langdyssen, Grønsalen, ved Fanefjord, Sprovedyssen samt jættestuerne, Kong Asgers høj, Sparresminde, Jordehøj og Klekkendehøj. Klekkendehøj er en såkaldt tvillingjættestue med to kamre med hver sin indgang.

Oplev ved Møns storstensgrave

  • Graven som et vartegn i landskabet. De store Stenbyggede grave ligger markant i landskabet.
  • I dag kender vi til 60 stengrave på Vestmøn – her må der i en periode være færdiggjort et gravanlæg om året.
  • Sprovedyssen og Kong Asgers høj ligger kun 150 m fra hinanden tæt på kysten.
  • Kong Asgers høj er en af landets største og smukkeste jættestuer.
  • Klekkendehøj er bygget med en høj opdelt i terrasser.
  • Konstruktionen af stengravene er resultatet af et imponerende arbejde med slæbning, hævning og præcis placering af tonstunge sten.

Se udstillingen i Klekkendehøj og oplev den særlige stemning

Opdateret 04. februar 2020

Find vej

De seks storstensgrave (Grønsalen, Klekkendehøj, Sparresminde, Jordehøj, Kong Asgers Høj og Sprovedyssen) ligger alle på Vestmøn. De ligger alle på privat jord, men med projektet er der sikret offentlig adgang.

Kort over Klekkendehøj