Falsters Virke - forsvarsvold

 
I løbet af den senere del af jernalderen (500-850 e.Kr.) blev der midt på Falster bygget et imponerende forsvarsværk til beskyttelse af den lokale befolkning. Over en halvanden kilometer lang strækning opførte man en stor jordvold med palisadeværker, som folk kunne flygte om bag og forsvare sig fra, hvis Falster skulle komme under angreb udefra. Så sent som i 1158 brugte man stadig forsvarsvolden. Her lykkedes det falstringerne at slå venderne, der kom fra syd, tilbage.

Oplev ved Falsters Virke

  • Volden. I Hannenov Skov kan man stadig tydeligt se resterne af de imponerende voldsystemer, der på de tykkeste steder er op til 40 meter brede. Man kan i dag følge den bueformede vold 1,3 kilometer rundt fra Tingsted Å i øst til det Trygge Slot i nord til krydset mellem Virketvej og Hannenovvej i nordvest.
  • Et af Danmarks største forsvarsværker. Virkets halvcirkelform indhegner et område på én km2 og udgør dermed et af Danmarks største voldanlæg fra fortiden. Anlægget er placeret så centralt på Falster, at kun den sydligste del af øen ligger længere end 15 km væk fra forsvarsvolden. Man har således hurtigt kunne samle sig bag barrikaderne, hvis fjenden skulle dukke op.
  • Mindestenen. Den kendte historieskriver Saxo Grammaticus beskriver i det første historiske værk fra Danmark, hvordan falstringene i 1158 fra deres ’fælles virke’ besejrede de invaderende vendiske styrker i 1158. I 1931 rejste Lolland-Falsters Historiske Samfund en mindesten over slaget mod venderne. Det er dog endnu ikke helt sikkert, om falstringenes ’fælles virke’ nu også er Falsters Virke.
  • En rig fortid. Området ved Hannenov Skov har tidligere været mose, hvor man i jernalderen har bragt ofre til guderne. Disse ofre kan man være heldig at finde i dag. Det mest spektakulære fund, der er gjort, er af en overdådig guldhalskæde fra omkring år 400 e.Kr., der har været lagt i mosen lige nord for Falsters Virke. Halskæden, der vejer et halvt kilo, kan ses på Nationalmuseet i København.
Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Der er parkeringspladser i skoven tæt på krydset Virketvej/Hannenovvej.

Falsters Virke ligger i Hannenov Skov mellem Tingsted og Virket på Falster.

Nærmeste adresse er Virketvej 39, 4863 Eskilstrup og Listrupvej 1, 4863 Eskilstrup.

Kort over området