Danmark ansøger om at gøre Møns Klint til UNESCO Verdensarv

18.01.2024
Kulturminister Jakob Engel-Schmidt har underskrevet en ansøgning om at få Møns Klint på UNESCOs Verdensarvsliste. Møns Klint er et enestående eksempel på, hvordan verden blev forandret under istiden.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:
”Vi har mange fantastiske steder i Danmark, som fortæller om Danmarks og verdens fjerne fortid. Et af dem er Møns Klint, som med sine stejle, kridhvide klipper er et unikt eksempel på istidens kræfter, der formede landskabet. Området ved Møns Klint er derfor både historisk, men også smukt og dramatisk, og klinten skal selvfølgelig bevares så godt som muligt. Derfor har jeg i dag underskrevet en ansøgning om at gøre Møns Klint til UNESCO Verdensarv. Jeg håber, at en forhåbentlig kommende plads på verdensarvslisten vil betyde, at endnu flere vil få interesse og viden om denne fantastiske del af vores fælles historie og naturarv.”

Fakta om Møns Klint
Ansøgningen for Møns Klint omfatter den ca. 6 km lange kystskrænt samt en del af det bagvedliggende bakkelandskab, som tilsammen er et globalt set enestående eksempel på istidens landskabsdannelse og foldning af terrænet.

Kystskræntens stejle, hvide klipper og de bagvedliggende bakker består af kridt, som af isens vældige kræfter under den sidste istidsperiode blev skubbet op i et af verdens største glaciotektoniske komplekser. Møns Klint er bl.a. på grund af tilgængeligheden en nøglelokalitet for geologisk forskning. Samtidig har stedet gennem mere end 200 år været et yndet rejsemål for både danske og udenlandske turister.

Møns Klint blev i 2018 optaget på Danmarks tentativliste for verdensarv, hvilket er en forudsætning for en senere nominering til UNESCOs Verdensarvsliste. Bag den aktuelle ansøgning står Vordingborg Kommune og GeoCenter Møns Klint i samarbejde med Københavns Universitet og Slots- og Kulturstyrelsen. Det forventes, at UNESCOs Verdensarvskomité træffer afgørelse om optagelse i sommeren 2025.

Steder i Rigsfællesskabet på verdensarvsliste
• Jelling-monumenterne, Vejle Kommune (optaget 1994)
• Roskilde Domkirke, Roskilde Kommune (optaget 1995)
• Kronborg, Helsingør Kommune (optaget 2000)
• Ilulissat Isfjord, Grønland (optaget 2004)
• Stevns Klint, Stevns Kommune (optaget 2014)
• Vadehavet, den danske del (optaget 2014)
• Christiansfeld, Kolding Kommune (optaget 2015)
• Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland (optaget 2015)
• Kujataa. Nordbo- og inuitlandbrug ved randen af indlandsisen, Grønland (optaget 2017)
• Aasivissuit - Nipisat. Inuit jagtlandskab mellem is og hav, Grønland (optaget 2018)
• Vikingetidens Ringborge (optaget 2023)

På Rigsfællesskabets tentativliste er følgende 6 steder:
• Møns Klint
• Molerklinterne på Mors og Fur
• Arbejderbevægelsens forenings- og forsamlingsbygninger
• Salt og tang på Læsø
• Dragør gamle by og havn
• Frederiksstaden med Amalienborg

Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for det danske rigsfællesskabs arbejde med verdensarv.

Læs mere om de danske steder på Verdensarvslisten

 

Opdateret 18. januar 2024