Bauer Media ApS vinder udbud af FM5-tilladelse

01.07.2022
Radio- og tv-nævnet har truffet afgørelse om at udstede tilladelse til Bauer Media ApS til at udøve programvirksomhed på den femte FM-radiokanal.

Medio marts 2022 åbnede Radio- og tv-nævnet genudbuddet af den femte jordbaserede FM-radiokanal.

Efter ansøgningsfristens udløb den 20. april 2022 var der indkommet 2 ansøgninger fra henholdsvis Bauer Media ApS og NRJ SAS. Bauer Media ApS er indehaver af den gældende tilladelse til at udøve programvirksomhed på FM 5, hvilket de gør med kanalen NOVA.

Nævnet har nu behandlet ansøgningerne og har besluttet at give Bauer Media ApS tilladelse til at udøve programvirksomhed på den femte jordbaserede FM-radiokanal.

Bauer Media ApS har vundet udbuddet, fordi Bauer Media ApS har opnået en højere samlet score for skønhedskriterierne ”økonomi”, ”erfaring” og ”digital tilgængeliggørelse”. De nærmere begrundelser findes i evalueringsrapporten, som forventes offentliggjort primo uge 27 på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Tilladelsen gælder fra den 20. november 2022 til og med den 19.november 2030.

Læs hele årsberetningen på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 01. august 2022