Amaliehaven skal restaureres

28.09.2022
Amaliehaven bliver nu restaureret for at genskabe haven, som den stod ved indvielsen for snart 40 år siden. Restaureringen sker med støtte fra A.P. Møller Fonden, og vil finde sted i perioden den 1. oktober 2022 til december 2023.

Gennem snart fire årtier har Amaliehaven været en populær oase midt i København. Haven har med sin karakteristiske udformning, mangfoldige beplantning og det store springvand været et attraktivt sted for mange gæster fra både ind- og udland. 

I lyset af havens lange levetid er mange af havens tekniske installationer dog nu udtjent. Derfor bliver Amaliehaven nu restaureret. 

Restaureringsarbejdet gennemføres med en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 65 millioner kr. Foruden udskiftning af udtjente tekniske installationer og springvandssystemet vil arbejdet også omfatte afrensning af alle overflader samt restaurering af havens inventar. 

Arbejderne udføres nænsomt for at tage hensyn til Amaliehavens velvoksne planter og træer, der så vidt muligt vil blive genanvendt. Når Amaliehaven åbner igen i 2023, vil den derfor i sin helhed fremstå, som da haven blev indviet i 1983, omend med en mere velvoksen beplantning. 

Arbejdet går i gang den 1. oktober 2022 og forventes færdigt i december 2023. Haven vil være lukket for gæster, imens arbejdet finder sted.  

Baggrund og fakta

Amaliehaven blev i 1983 givet som en gave til Det Danske Folk fra A.P. Møller Fonden. Haven ejes i fællesskab af Københavns Kommune og staten ved Slots- og Kulturstyrelsen. 

Amaliehaven er tegnet af den belgiske landskabsarkitekt Jean Delogne, og bronzesolene ved kaskaderne samt søjlerne ved centerspringvandet er af den italienske billedhugger Arnaldo Pomodoro.

Den omfattende restaurering skal sikre og tydeliggøre havens arkitektoniske værdier, og samtidig opdatere teknikken. Arbejdet indebærer bl.a. afrensning af kalksten, udskiftning af fuger, restaurering af haveinventar, udskiftning af elinstallationer – herunder forsyning, kabelføring, springvandssystemet i centerpartiet samt de to kaskadeanlæg – samt istandsættelse af de underjordiske teknikrum. 

Haven lukker for besøgende i perioden, hvor haven restaureres. Havens kiosk og toiletter vil også være lukket. Parkeringspladsen øst for haven lukker også, da den skal bruges som byggeplads i perioden.

Det samlede budget for projektet er 67,6 millioner kr. Heraf bidrager A.P. Møller Fonden med 65 millioner kr., mens de resterende udgifter afholdes af henholdsvis Københavns Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen. 

Fogh & Følner Arkitekter A/S er totalrådgiver på projektet. Der er indgået entrepriseaftaler med:

  • Hoffmann A/S; byggeplads, betonarbejder, murer, tømrer, stenhugger mv
  • Møller Løkkegaard; brolægning, jord og kloak
  • Makenet A/S; el
  • Kaare Anlægsgartneri; gartner
  • UltraAqua A/S; springvand
  • Okholm Lighting A/S; havebelysning

Følg med i projektet og hold dig opdateret her

Yderligere oplysninger:

Liv Oustrup, projektleder, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 
 

Opdateret 28. september 2022