100.000 børn får adgang til titusindvis af nye bøger

13.12.2021
Vuggestuer, børnehaver, fritids- og klubtilbud i 78 kommuner får nye bogsamlinger for knap 24 millioner kroner. De titusindvis af nye bøger kommer fra den nye BOGgladpulje og ventes at nå ud til knap 100.000 børn.

I alt 98 projekter fra 78 kommuner og Sydslesvig har netop fået tildelt i alt 23,9 millioner kroner. Pengene går til indkøb af nye bøger til bogsamlinger i vuggestuer, dagplejer, børnehaver, SFO’er og klubber. 

Enhedschef Annette Bach, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Alle erfaringer viser, at børn skal møde bøger og litteratur i deres hverdag, hvis de skal inspireres til dykke ned i litteraturens verden. Evalueringer viser også, at den største effekt kommer, når faggrupperne fra pædagoger til lærer og bibliotekarer samarbejder. Med BOGglad får biblioteker og institutioner mulighed for at skabe nye bogsamlinger med titusindvis af bøger til børnene dér, hvor de er – i et fællesskab med de andre børn og pædagogerne. Det er dejligt at se, at så mange biblioteker og kommuner har grebet bolden sammen med et hav af institutioner og nu skruer op for det vigtige arbejde med at styrke lysten til litteratur og læsefællesskaber.”

Bogsamlinger kommer ud i hele landet

Både små og store kommuner får del i BOGglad-midlerne. I Hedensted har man for eksempel fokus på de helt små med et projekt for 57 dagplejere bosat i kommunens yderområder, hvor det sjældent er muligt at besøge lokalbiblioteket med børnene. 

Med projektet ”Bogorme” vil bibliotek, forvaltning, dagtilbud og skoler i Kolding Kommune skabe bogsamlinger, der skal fungere som sammenhængsskabende overgangsmarkør for godt 8.000 børn i overgangen fra dagtilbud til skole.

På Holbæk Bibliotek vil man med midlerne fra BOGgladpuljen starte ”Klub BOGglad” for de 0-12-årige med levende bogsamlinger på 60 institutioner med i alt 10.000 børn.

Og så er Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig gået sammen med Dansk Skoleforening for Sydslesvig for med BOGgladpuljemidler at skabe nye bogsamlinger til 21 institutioner for børn i skolefritidsordninger og klubber. I alt cirka 1.175 børn i alderen 6-12 år får adgang til nye bogsamlinger, der skal sætte fokus på dansk litteratur i samværet med børnene.

Fakta om uddeling af midlerne

I alt 98 projekter fordelt i hele landet har netop fået del i 23,9 millioner kroner fra BOGgladpuljen. BOGglad er finansieret på finansloven for 2021, som Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten står bag, og initiativet skal være med til at forny bogsamlinger i dagtilbud, SFO’er og klubber. Initiativet BOGglad er målrettet børn i alderen 0-12 år.

Som en del af BOGglad-indsatsen er der udarbejdet et inspirationsmateriale, som skal understøtte leg med litteratur i institutioner. For at kvalificere initiativet er der nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra blandt andet det pædagogiske, biblioteksfaglige og litterære felt, og en faglig referencegruppe er tilknyttet udarbejdelsen af inspirationsmaterialet.

Se listen med projekter støttet af BOGgladpuljen (pdf) 

Her finder du BOGglads inspirationsmateriale

Yderligere oplysninger

Konsulent i Slots- og Kulturstyrelsen, Marie Starup, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 14. december 2021