Nyt Europa

Nyt Europa

Nyt Europa


’Søg-få-afslag-gør-det-igen’

”Nye samarbejder og at komme ud og tale med forskellige EU-instanser er et kæmpe plus ved Europe for Citizens-projekter”, fortæller Julie Rosenkilde, der er sekretariatsleder for Nyt Europa.

Selvom Nyt Europa havde flere europæiske partnere i forvejen, har Europe for Citizens-projekterne givet mulighed for endnu flere partnere, og endda også et nyt samarbejde med Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder. Nyt Europa bliver nemlig citeret og krediteret i deres årlige rapport.

”Det er vigtigt at blive ved, selvom man ikke får støtte første gang. Det er meget ’søg-få-afslag-gør-det-igen’. Jeg tror, at mange kan stå af på, at det er relativt få, der får støtte, og at der ikke er så mange penge i spil. Til gengæld er det meget nemmere at søge Europe for Citizens’ puljer end mange andre, bl.a. fordi programmet er forholdsvis specifikt i sit formål og ansøgertallet derfor er indskrænket lidt”, siger Julie.

Kast dig ud i det

Nyt Europa har både erfaring med er være lead-partner på et civilsamfundsprojekt og et europæisk erindring-projekt. Julie fortæller, at deres idé til europæisk erindring-projektet passede rigtig godt med puljens kriterier: "Vi deler ligesom Europe for Citizens en vision om at gøre EU bedre", siger Julie og fortsætter:

"Man lærer langsomt, hvordan man bedst griber ansøgningen an: skal man fx komme med ideen først eller adressere kriterierne først? Mit bedste råd til andre ansøgere er: pres ikke for meget ind i projektet. Man lærer af processen, så bare kast dig ud i det og prøv."

Julie fortæller om budgetplanlægningen i programmet som nem og overskuelig:
"Jeg tænker stadigvæk nogle gange, at det et for godt til at være sandt, så lige nu afventer jeg afrapporteringen og ser om der kommer en stor overraskelse. Den ligetil budgetplanlægning og afrapportering betyder, at man har tid til at gøre det, man vil: engagere borgere, debattere Europa og være med i løsninger i stedet for at skulle bruge al sin tid på administration."

Kend dine partnere

"Der er en kæmpe styrke i samarbejdet mellem de deltagende organisationer i et projekt. Den er virkelig værdifuld. Det er en god idé at man gør en indsats for at kende sine partnere inden projektstart og ved, hvad det kræver af de forskellige partnere at deltage i projektet; er det en skrøbelig NGO eller en organisation med større kapacitet?", siger Julie og afslutter med, at det også er en god idé at have god kontakt til kontaktpunktet i Danmark:

"Man kan godt blive lidt nervøs, når man skal tale med EU-Kommissionen, derfor er det dejligt med Europe for Citizens' danske kontaktpunkt. Hos dem kan man stresse af og får luftet sine bekymringer."

Fakta 

Nyt Europa har været en del af følgende Europe for Citizens-projekter:

Som lead-partner
Projekt: Art of Fundamental Rights 
Ansøgningsrunde: Europæisk erindring, 2020

Som lead-partner
Projekt: History of Optimism
Ansøgningsrunde: Europæisk erindring, 2019 

Som lead-partner
Projekt:
Connect Europe
Ansøgningsrunde: Civilsamfundsprojekter, 2018

Som partner
Projekt: Remember - The European Public Sphere
Ansøgningsrunde: Europæisk erindring, 2020

Som partner

Projekt: Practice solidarity and shape Europe
Ansøgningsrunde: Civilsamfundsprojekter, 2017