Lublin: European Lublin – Cooperation for Culture


Inspiration fra 700 års kulturarv

I 2017 fejrede byen, Lublin, i Polen deres 700 års jubilæum som købstad. Jubilæet var en mulighed for at redefinere byens identitet, vise dens arv, sætte nye retninger, prioriteter og opgaver – også inden for internationalt samarbejde. 

Lublins ambitioner er at sammenkæde og fremme transnationalt samarbejde mellem Øst- og Vesteuropa inden for social udvikling, uddannelse, forretning samt kultur.

Takket være venskabsbypartnerskaber og Centre for Eastern Competences – en tænketank etableret af byerne Lublin og Lubelskies regering – for at inspirere og stimulere effektive og bæredygtige samarbejder på tværs af grænser.

Invitation af venskabsbyer 

Det store jubilæum var en perfekt mulighed for at invitere partnere fra Lublins venskabsbyer for at fejre årsagen samt at gøre samarbejdet inden for kultur endnu bedre. 

Initiativtagere fra projektet deltog i en række møder og diskussioner om Lublins større kulturelle projekter med henblik på at skabe interkulturel dialog og kulturel frivillighed. 

Derudover, tog de del i workshops, der handlede om traditionel kunst fra de deltagende lande samt Polens nabolande. Dette inden for kunsthåndværk, dans, musik samt hvordan man gør disse attraktive for et publikum fra det 21. århundrede – bl.a. gennem betalte besøg til Lublins kulturelle institutioner såsom Center for the Meeting of Cultures, lokale teatre og museer for at lære mere om deres arbejde. 

Indflydelse

Projektet skabte et rum for at dele god praksis og oplevelser inden for kultur, interkulturel dialog samt kulturel frivillighed. Deltagende venskabsbyer udarbejdede anbefalinger og handlingsplaner og satte ny retning for internationalt samarbejde, fx gennem fælles teater- og performanceprojekter, musik, kulturel uddannelse, byfestivaler, bevaring af kulturarv og involvering af lokalsamfund i frivillige aktiviteter inden for kultur.

Fakta om projektet

Projekt: European Lublin – Cooperation for Culture

Ansøger: Lublin (Polen)

Projektbevilling: 12.000 EUR

Ansøgningsrunde: Venskabsbyer 

Varighed: 12.08.2017-17.08.2017 


FEEDBACK

Projektleder, Ewelina Graban, siger:

”Projektet viste, at vi deler de samme problemer, udfordringer og mål. Selvom vi er fra forskellige oprindelser og kulturer, er vi alle borgere i Europa; vi deler en fælles historie og oplevelse. 

Oprigtigt venskabsbysamarbejde opstår, når dets borgere mødes ansigt til ansigt og lærer hinanden at kende og diskuterer emner, der betyder noget for dem, og som de er stolte af. Projektet samlede mennesker, der arbejdede inden for kultur. Dette var vigtigt for os eftersom vi ikke havde samarbejdet inden for feltet før mødet. Vi lykkedes med at definere fælles behov og områder for samarbejde på længere sigt.

Takket være projektet er vi blevet til mere end ’ordinære’ repræsentanter fra vores kulturelle institutioner, men også venner og bekendte. Vi er åbne over for hinanden og vi ved, at vi kan stole på hinanden, hvilket er fundamentet for godt samarbejde. Vi har opnået viden og færdigheder, som vi bruger i vores daglige arbejde til fordel for vores samfund og i fremtidige projekter”.