Hela Sverige Ska Leva: SPARCE


Forenet for integration

Projektets mål er at styrke deltagelsen af borgere fra landdistrikter i EU-lande til at handle og tage stilling til deres samfund. 

For at nå det mål, arbejder SPARCE bl.a. med at presse regeringer og Europa Kommissionen til at operere ud fra et fællesskab mellem mennesker og regeringer, med åben konsultation for at opfodre borgere far landdistrikter til at deltage. Dette gøres ud fra en intention om at styrke europæiske netværk, således, at projektets partnere kan nå ud til landdistrikterne.  

Workshops for at styrke landdistrikterne  

SPARCE består af en serie af komplekse workshops, der fokuserer på forskellige temaer. Temaerne forsøger bl.a. at adressere den økonomiske tilbagegang som mange landdistrikter i Europa oplever.

Hver workshop samler først borgere fra landdistrikter fra forskellige lande virtuelt, og derefter til et personligt møde, der handler om, hvordan de kan handle fælles for bl.a. at gøre unge mennesker i stand til at skabe et godt liv i landdistrikter, byde immigranter og flygtninge velkommen samt styrke økonomien i landdistrikterne.  

Dernæst afholdes et paneuropæisk event, der kan drage konklusioner om, hvordan man styrker og udvider deltagelsen af brogere fra landdistrikter til at deltage politisk. Dette med et ønske om deres velbefindende, nationalt såvel som europæisk. 

Indflydelse

European Rural Parliament er vokset og har styrket dets position som en unik platform, der sammenkæder civilsamfundsorganisationer i 40 europæiske lande, alle med højt medlemstal for at nå ud til landdistrikterne.  

”Det er tydeligt, at arbejdet har opbygget stærke forbindelser og betroelser. Vi deler en vigtig forståelse af landdistrikternes problemer og generelt de problemer og behov, forskellige mennesker fra Europa oplever. Vores arbejde etablerer produktive forhold og informationsflow mellem de europæiske institutioner og landdistriktscivilsamfund, der er vokset støt.

Størstedelen af arbejdet er frivilligt, både lokalt, nationalt og på europæisk plan. At vi har været i stand til at skabe og opretholde en sådan grad af involvering og aktivitet viser vigtigheden af denne slags arbejde med landdistrikterne”, siger projektleder Lena Husén. 

Fakta om projektet

Projekt: Strengthening Participation Among Rural Citizens in Europe (SPARCE)

Projektbevilling: 150.000 EUR

Ansøgningsrunde: Civilsamfundsprojekter 

Varighed: 01.08.2016-31.10.2018


FEEDBACK

Projektleder, Lena Husén, siger:

”Støtten fra Europa for Borgerne har givet projektets partnere mulighed for at opnå grundig viden og give forslag til fælles handlinger på en række problematikker på landet på et europæisk niveau; såsom fattigdom, migration, integreret landlig udvikling samt udviklingen af et dybdegående samarbejde mellem hinanden. Alle aktiviteter, inklusiv det endelige paneuropæiske møde, gav European Rural Parliament mulighed for at styrke deltagelsen mellem landboerne i partnerlande. Vi er glade for at blive anerkendt som ikke blot en normal lobbyvirksomhed, men som et frivilligt netværk af landboere”.