Unge museumsbrugere efterspørger aktiv deltagelse og rum til refleksion

16.06.2022
De danske museer har igen vist, at deres tilbud genererer høj tilfredshed blandt deres besøgende. Dog viser den nyeste udgave af Den nationale brugerundersøgelse også, at unge savner større aktiv inddragelse på museerne.

Hvert år gennemføres Den nationale brugerundersøgelse på de danske museer, og i 2021 er der igen, trods corona, en meget høj tilfredshed med museerne blandt deres brugere. På en tilfredshedsskala vurderes museerne gennemsnitligt til 8,6 ud af 10, men vurderingen blandt de unge brugere mellem 14-29 år adskiller sig fra de ældre. Det viser sig både ved en lavere vurdering af den samlede museumsoplevelse og af hver af museernes kerneydelse.

Ifølge de yngre brugeres egne udsagn motiveres de af viden, og de efterspørger, at museerne i højere grad tilbyder indlevende formidling, der inviterer til refleksion – det kan være over en udstillingstematik eller historien bag en udstilling. Også muligheden for selv at bidrage aktivt er noget, der vægtes positivt. Trods de unge brugeres mere kritiske indstilling er deres overordnede tilfredshed steget fra 7,1 i 2010 til 8,4, og nærmer sig dermed den gennemsnitlige tilfredshed.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Det er rigtig positivt, at museerne har haft succes med at komme de unge i møde. Men jeg håber også, at museerne vil lytte til de unges ønske om at blive inddraget mere, både i museernes udstillinger, i deres undervisning og i deres mange forskellige arrangementer. Det er nemlig et rigtig godt tegn, når de unge fortæller, at de ikke blot vil oplyses passivt men ønsker at bidrage aktivt – at blive hørt og byde ind med deres egne vinkler og at have mulighed for at reflektere over besøget. Det viser spot on, hvor vigtige museerne er for vores demokratiske samtale.” 

Museernes omfavnelse af nye brugere skal styrkes

Kulturministeriet har siden 2009 indsamlet data om brugerne på de danske museer. Over årene er der ikke sket en nævneværdig udvikling blandt de forskellige grupper af brugere, som museerne når ud til. Eksempelvis er det fortsat den ældre del af befolkningen, højtuddannede og kvinder, der udgør de primære museumsbrugere. 

For at hjælpe museerne på vej har Kulturministeriet derfor opslået to puljer via Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, der adresserer denne udfordring: Pulje til kvalitative undersøgelser og pulje til styrkelse af museernes relevans for nye brugergrupper.
Ligeledes vil der i brugerundersøgelsen for 2022 og de kommende tre år blive spurgt ind til køn og alder på de personer, respondenten besøger museet med, med forventningen om, at det vil bidrage til at nuancere billedet af museernes brugere yderligere. Derudover gennemføres der i 2024 en ekstraordinær undersøgelse af de brugere, der ikke benytter museerne.

Fakta om Den nationale brugerundersøgelse

Den nationale brugerundersøgelse har eksisteret siden 2009. Resultaterne udkommer årligt i en national rapport, som viser tendenser og udviklinger på alle de statsstøttede museer. De enkelte museer modtager desuden en lokal rapport, så de kan arbejde videre med deres individuelle resultater samt benchmarke og erfaringsudveksle med hinanden. 

Undersøgelsen for 2021 baserer sig på 18.813 besvarelser fra brugere, der har brugt statslige og statsanerkendte museer i Danmark i løbet af året. I 2020 og 2019 indsamlede museerne henholdsvis 21.142 og 34.859 besvarelser. Det lavere antal besvarelser kan tilskrives coronapandemien.

Se Den nationale brugerundersøgelse (pdf)

Læs mere om Den nationale brugerundersøgelse og anden museumsstatistik

Yderligere oplysninger

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 23. juni 2022