Slots- og Kulturstyrelsen får ny direktør

04.12.2023
Kulturministeriet har ansat Sigmund Lubanski som ny direktør for Slots- og Kulturstyrelsen.

Sigmund Lubanski har lang erfaring fra forskellige ledende stillinger i staten. Senest kommer han fra en stilling som direktør i Plan- og Landdistriktsstyrelsen (tidligere Bolig- og Planstyrelsen) og har før det været vicedirektør i Erhvervsstyrelsen for blandt andet planlægning og by- og landdistriktsudvikling.

Sigmund Lubanski tiltræder stillingen torsdag den 1. februar 2024.

Om Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet, som via samarbejde med Kulturministeriets departement bidrager til den løbende ministerbetjening på en række områder. Styrelsen har hovedkontor i København og i alt 500 medarbejdere over hele landet bl.a. i Center for Kulturarv i Nykøbing Falster, på kulturinstitutioner samt de kongelige slotte og slotshaver.

Styrelsen driver og vedligeholder statens slotte, kulturejendomme og slotshaver. Styrelsen står for administration af kunststøtten til teatre, orkestre, udstillingssteder m.v. og er sekretariat for Statens Kunstfond, der står for uddeling af støtte til kunstnere og kulturinstitutioner. Endvidere varetager styrelsen myndighedsopgaverne på bygningsfrednings- og fortidsmindebeskyttelsesområdet samt på museumsområdet. Styrelsen har etableret et nyt center for medier og tech og er bl.a. ansvarlig for administration af mediestøtten, herunder er styrelsen sekretariat for Radio- og tv-nævnet og Medienævnet.

CV for Sigmund Lubanski

Sigmund Lubanski er uddannet cand. scient. soc. fra Roskilde Universitet.

2023 – 2023    Direktør Plan- og Landdistriktsstyrelsen
2021 – 2022    Direktør Bolig- og Planstyrelsen
2017 – 2021    Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen
2016 – 2017    Underdirektør, Erhvervsstyrelsen
2015 – 2016    Kontorchef, National erhvervsudvikling, Erhvervsstyrelsen
2005 – 2015    Kontorchef, Erhvervs- og Vækstministeriet - Erhvervs- og Vækstpolitik

Opdateret 05. december 2023