Ringborge udnævnt til ny dansk UNESCO-verdensarv

18.09.2023
De fem danske ringborge Aggersborg, Borgring, Fyrkat, Nonnebakken og Trelleborg er blevet optaget på UNESCOs liste over verdensarv. De er den 11. optagelse på den prestigefyldte Verdensarvsliste fra Danmark og Rigsfællesskabet.

Den officielle udnævnelse fandt sted den 17. september i forbindelse med UNESCOs Verdensarvskomités årlige kongres, der i disse dage afholdes i Saudi Arabien. 

Ringborgene er alle opført omkring år 980 med kong Harald Blåtand som bygherre. Borgene er ens i deres udtryk, men forskellige i størrelsen. Aggersborg er den største med en diameter på 240 meter og 48 langhuse inden for volden.

Borgene havde en forholdsvis kort levetid på måske 15-20 år, og ved flere af dem er der fundet spor efter brand. De er måske brændt af i forbindelse med Harald Blåtands opgør med sønnen Svend Tveskæg i midten af 980’erne.

Trelleborg blev fundet som den første ringborg i 1934. Aggersborg, Fyrkat og Nonnebakken er udgravet i 1950´erne og tiårene derefter. Borgring blev undersøgt for få år siden.

Med Harald Blåtands fem ringborge er der nu 11 områder på UNESCO-listen for Danmark og Rigsfællesskabet. 

Ud over ringborgene tæller listen også Roskilde Domkirke, Jellingemonumenterne, Kronborg, Stevns Klint, Vadehavet, Christiansfeld, Parforcejagtlandskaberne i Nordsjælland samt i Grønland Ilulissat, Kujataa og Aasivissuit – Nipisat.

Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for det danske rigsfællesskabs arbejde med verdensarv.

Læs mere om udpegningen af ringeborgene i pressemeddelelsen fra Kulturministeriet

Læs mere om de danske steder på Verdensarvslisten på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

 

Opdateret 18. september 2023