Særordningen

Tildelte tilladelser og tilskud

Radio- og tv-nævnet har truffet beslutning om udstedelse af to programtilladelser til ikkekommercielt tv i MUX 1 i medfør af særordningen. Særordningen er for foreninger og fonde, hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse.

Tilladelserne gælder i perioden 1. januar 2020 og frem til 31. december 2025.

Tilladelserne udstedes gældende til og skal benyttes i samtlige af de 8 regionale sendemuligheder, der svarer til de 8 TV 2-regioner.

Tilladelse efter særordningen er udstedt til:

  • TV-Glad Fonden
  • Foreningen ANTV

Radio- og tv-nævnet har fordelt tilskuddet til særordningen på 2 mio. kr. med 1 mio. kr til hver af de to tilladelseshavere.

Opdateret 04. november 2022