Klage over reklame for Sinful.dk sendt på Radio Als Classic

Radio- og tv-nævnet modtog en klage over en reklame for Sinful.dk sendt på Radio Als Classic. Klager mente, at reklamen var krænkende, og at den overskred børns blufærdighed.

Klager mente, at der var tale om en overtrædelse af § 7, stk. 1, og 2, i reklamebekendtgørelsen, hvorefter reklamer skal være lovlige, sømmelige, hæderlige og sandfærdige og være udformet med behørig social ansvarsfølelse samt respektere alment accepterede reklameetiske normer.

Radio- og tv-nævnet fandt ikke, at reklamen indeholdt hverken verbale eller andre lydmæssige elementer, der kunne betragtes som anstødelige. Radio- og tv-nævnet fandt på denne baggrund ikke, at der var tale om en overtrædelse af reklamebekendtgørelsens § 7, stk. 1, og 2.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 15. oktober 2019