Klage over reklame for Maxulin sendt på TV 2

Radio- og tv-nævnet modtog den 18. juli 2018 en klage over en reklame for kosttilskuddet Maxulin. Klager mente, at produktet blev markedsført ulovligt som et lægemiddel, uanset at Maxulin ikke var godkendt som lægemiddel. Lægemiddelstyrelsen oplyste til Radio- og tv-nævnet, at Maxulin ikke var et lægemiddel, men derimod et kosttilskud omfattet af fødevarelovgivningens regler.

Nævnet tog derfor kontakt til Fødevarestyrelsen, som den 29. oktober 2018 traf afgørelse og udstedte påbud om ændring af markedsføring for produktet Maxulin, idet de markedsførte sig ved brug af ikke godkendte sundhedsanprisninger. Maxulin påklagede denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som den 8. februar 2019 stadfæstede Fødevarestyrelsens afgørelse af 29. oktober 2018.

Fordi reklamen for Maxulin indeholder ikke-godkendte sundhedsanprisninger, var det Radio- og tv-nævnets vurdering, at der var sket en overtrædelse af reklamebekendtgørelsen § 7, stk. 1, idet tv-reklamen indeholdte sundhedsanprisninger, der ikke var godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (anprisningsforordningen), hvorfor reklamen ved brug af ulovlige sundhedsanprisninger ikke var at anse som værende lovlig.

Radio- og tv-nævnet traf derfor afgørelse om, at reklamen for Maxulin sendt på TV 2 den 18. juli 2018 overtrådte radio- og fjernsynslovgivningen, idet tv-reklamen indeholdte sundhedsanprisninger, der ikke var godkendt i henhold til anprisningsforordningen.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 18. oktober 2019