Klage over reklame for Ferratum send på Radio Als Classic

Radio- og tv-nævnet modtog en klage over en reklame for virksomheden Ferratum, som er et finansieringsselskab, der tilbyder online forbrugslån og virksomhedslån. Klager fandt det upassende, at folk opfordres til at låne penge og stifte gæld, fordi reklamen indikerede, at minder ikke kan skabes uden.

Klager mente, at der var tale om en overtrædelse af § 7, stk. 1, og 2, i reklamebekendtgørelsen, hvorefter reklamer skal være lovlige, sømmelige, hæderlige og sandfærdige og være udformet med behørig social ansvarsfølelse samt respektere alment accepterede reklameetiske normer.

Radio- og tv-nævnet fandt, at reklamen hverken indeholdt verbale eller lydmæssige elementer, der kunne betragtes som anstødelige. Reklamens underliggende budskab om at skabe minder for at afhjælpe et savn, medfører efter Nævnets vurdering ikke, at reklamen kan anses som stødende. Nævnet fandt derfor, at der ikke var tale om en overtrædelse af reklamebekendtgørelsens § 7, stk. 1, og 2.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 15. oktober 2019