Klage over reklame for Bada Bing Copenhagen sendt på Radio NRJ

Radio- og tv-nævnet har modtaget en klage over en reklame for stripklubben Bada Bing Copenhagen sendt på Radio NRJ. Samlet set finder klager reklamen usømmelig og slukker af hensyn til sine børn.

Klager mener, at der er tale om en overtrædelse af § 7, stk. 1, og 2, i reklamebekendtgørelsen, hvorefter reklamer skal være lovlige, sømmelige, hæderlige og sandfærdige og være udformet med behørig social ansvarsfølelse samt respektere alment accepterede reklameetiske normer.

Radio- og tv-nævnet fandt, at reklamen ikke indeholdt hverken verbale eller andre lydmæssige elementer, der kunne betragtes som anstødelige. Radio- og tv-nævnet fandt på denne baggrund ikke, at reklamen overskred grænsen til det usømmelige.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 15. oktober 2019