Klage over vildledende reklame for Thisted Forsikring sendt på Radio Limfjord

Klagen vedrørte en reklame for Thisted Forsikring sendt på Radio Limfjord. Klager mente, at reklamen var vildledende og dermed i strid med § 7, stk. 1 og 2 i reklamebekendtgørelsen.

Det blev blandt andet oplyst i reklamen, at man hos Thisted Forsikring kunne stole på, at man havde den rigtige forsikring. Udsagnet i reklamen havde efter Radio- og tv-nævnets opfattelse karakter af en generel anprisning af den ydelse, som Thisted Forsikring leverede. Nævnet havde endvidere noteret sig, at Thisted Forsikring redegjorde for generelle procedurer, som havde til formål at sikre at kunderne fik den forsikring, som passede til deres behov.

Efter en samlet vurdering og henset til Forbrugerombudsmandens udtalelse, fandt Radio- og tv-nævnet, at reklamen for Thisted Forsikring var i overensstemmelse med § 7, stk. 1 og 2, i reklamebekendtgørelsen, hvorefter reklamer bl.a. skal være sømmelige, hæderlige og sandfærdige og udformet med behørig social ansvarsfølelse samt være i overensstemmelse med markedsføringsloven og i øvrigt respektere alment accepterede reklameetiske normer.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 13. februar 2020